Macro

24
07

Τα ρομπότ εισβάλλουν στον φτωχό Τρίτο Κόσμο

Καθώς η αυτοματοποίηση επεκτείνεται πλέον σε καθιερωμένες βιομηχανίες, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι θέμα χρόνου η τεχνολογία να υπονομεύσει το οικονομικό μοντέλο σε μεγάλα τμήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου.
21
07

Να το πάμε αλλιώς

Η κυριαρχία διαμέσου θεσμών εξουσίας που αλληλοδιαπλέκονται και ανταγωνίζονται για την ηγεμονία αντιπροσωπεύοντας (ή προσπαθώντας να το κάνουν) δοσμένα συμφέροντα μερίδων ή συμμαχιών της αστικής τάξης (που εξίσου διαπλέκονται και ανταγωνίζονται) είναι περίπου ό,τι πρόχειρα θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αστικό κράτος αυτήν τη στιγμή.
20
07

Παρέχοντας φροντίδα στο αστικό περιβάλλον

Δημοκρατικοί και συνεργατικοί θεσμοί όπως ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, οι συνεταιρισμοί παροχής φροντίδας και οι συλλογικές κατοικίες εμπνέουν κόσμο, αλλά η δυναμική τους γίνεται αντιληπτή μόνο εντός ενός πλαισίου άλλων θεμελιωδών αλλαγών. Πρώτον απαιτείται μικρότερη εργάσιμη μέρα και εβδομάδα που απελευθερώνει χρόνο για παροχή φροντίδας και πολιτική συμμετοχή. Δεύτερον χρειάζονται χώροι εργασίας που οι εργασιακές απαιτήσεις και οι ευκαιρίες ανέλιξης οργανώνονται γύρω από την υπόθεση ότι όλοι ο εργαζόμενοι θα παρέχουν φροντίδα έχοντας και αντίστοιχες δεσμεύσεις.
17
07

Χωρίς πανηγυρισμούς και αστοχίες

Η χώρα εισέρχεται βαθμιαία στην τελική φάση πριν την έξοδο από το μνημόνιο. Δεν είναι μόνο οι ημερομηνίες που το προσδιορίζουν. Κυρίως είναι οι εξελίξεις στην οικονομία που θεμελιώνουν, εν μέσω βέβαια πολλών άγνωστων δεδομένων και αβεβαιοτήτων, αυτή την πορεία. Είναι μια προοπτική σημαντική που θα επηρεάσει καθοριστικά και τις πολιτικές εξελίξεις.
15
07

(Δεν) γεννηθήκαμε έτσι

Ο αγώνας ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κοινωνική δύναμη και αυτούς που δεν έχουν, ανάμεσα σε ελεύθερους και σκλάβους, με άλλα λόγια καταπιεστές και καταπιεζόμενους, είναι ένας πόλεμος που δίνεται με πολλά είδη όπλων. Μεγαλύτερη σημασία έχουν οι ιδέες, τα όπλα σε μια ιδεολογική μάχη στην οποία μια τάξη παλεύει για να διατηρήσει τα κεκτημένα της, προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ της θέσης της ηθικά και ορθολογικά, ενώ από την άλλη πλευρά είναι αυτοί που παλεύουν για να αλλάξουν την κοινωνική κυριαρχία, οι οποίοι παράγουν τη δική τους επιχειρηματολογία για να υπερασπιστούν την ιδεολογία τους.
14
07

Η καθόλου λούμπεν δικαστική εξουσία

Η διαρκής επαγρύπνηση του κυρίαρχου πλέγματος εξουσίας έτσι ώστε όχι μόνο να μη χάνει κεκτημένα αλλά να προσθέτει, να συσσωρεύει οφέλη από την σφιχτή και αμοιβαία επωφελή διαπλοκή των κόμβων του, η αφθονία των πόρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει, οι συμμαχίες του με ακόμα πιο ισχυρούς παίχτες, όπως για παράδειγμα η τρόικα, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι
13
07

Η νέα φάση της συριακής κρίσης και οι περιφερειακές της επιδράσεις

Παρακολουθώντας κανείς τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, διαπιστώνει —για μία ακόμα φορά— την έντονη αλληλεπίδραση που υπάρχει στην περιοχή. Πρόκειται για μία κατάσταση ιδιαίτερα περίπλοκη εξαιτίας των πολλαπλών συγκρούσεων και των αντιτιθέμενων συμφερόντων των τοπικών δρώντων. Η δύσκολη αυτή κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκολότερη από το γεγονός της ανάμειξης ξένων δυνάμεων, οι οποίες έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα και οι οποίες δρουν στην περιοχή είτε άμεσα είτε έμμεσα, δηλαδή μέσω των περιφερειακών τους συμμάχων.
13
07

Η εργατική τάξη στην παρανομία

«Η αντίφαση είναι ότι μπορεί η κοινωνία να εξέλεξε μια αριστερή πλειοψηφία για πρώτη φορά στην Ιστορία, αλλά από πριν το σύστημα έχει βγάλει, όχι την Αριστερά, αλλά την ίδια την εργατική τάξη στην παρανομία!»