Ανδρέας Ξανθός

02
11

Ανδρέας Ξανθός: Η απάντηση στις σύγχρονες ανισότητες είναι προοδευτικές πολιτικές ισότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης

Ζούμε σε εποχή επάλληλων κρίσεων (υγειονομική, κλιματική, ενεργειακή, πληθωριστική) που διευρύνουν τις παγκόσμιες ανισότητες –…