Ανδρέας Ξανθός

26
07

Ανδρέας Ξανθός: Η ιδέα του ΟΔΙΠΥ ΑΕ υπηρετεί το στρατηγικό σχέδιο της ΝΔ

Η ποιότητα στην Υγεία είναι μια πολιτική και όχι τεχνοκρατική υπόθεση και απαιτεί σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες υπέρ της καθολικής και ισότιμης κάλυψης των αναγκών υγείας των πολιτών από ένα ενδυναμωμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Χρειάζεται μια «τομή»  Αξιοκρατίας , Δημοκρατίας και Ποιότητας  στο ΕΣΥ, πρέπει  να ενισχυθεί η οικονομική βιωσιμότητα και η «χρηματοδοτική δικαιοσύνη» στο σύστημα, με τελικό στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων στην Υγεία , τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη φροντίδα υγείας , τη δραστική μείωση του κόστους σε χρόνο και χρήμα για τον πολίτη.
21
07

Ανδρέας Ξανθός: Κάποιοι ενοχλούνται από την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν να την απαξιώσουν, προωθώντας τη λογική “όλοι τα ίδια είναι”

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έκανε τομές στη φαρμακευτική πολιτική της χώρας και «θωράκισε» για πρώτη φορά το Σύστημα Υγείας με ένα αξιόπιστο μηχανισμό κλινικής Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης της τιμής των νέων φαρμάκων, με γνώμονα τη διαφάνεια, το θεραπευτικό όφελος για τον ασθενή και το δημόσιο συμφέρον. Είναι προφανές ότι κάποιοι ενοχλούνται από αυτήν την προσπάθεια και προσπαθούν να την απαξιώσουν, προωθώντας τη λογική «όλοι τα ίδια είναι». Δεν θα τους διευκολύνουμε».
09
06

Ανδρέας Ξανθός: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την εγγυημένη πρόσβαση σε φάρμακα – εμβόλια

Φαίνεται ότι η ακραία επιθετική στάση των ΗΠΑ εναντίον του ΠΟΥ και οι πιέσεις των πολυεθνικών του φαρμάκου έπιασαν τόπο. Με δεδομένες αυτές τις εξελίξεις, είναι ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Αριστερά και οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες του ευρύτερου προοδευτικού «τόξου» να αναλάβουν πρωτοβουλίες στα εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωκοινοβούλιο, να ασκήσουν πιέσεις για να συμμετάσχει η ίδια η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη στην πρωτοβουλία του ΠΟΥ, αλλά και για να διευρυνθεί η συμφωνία προς όφελος όλων των χωρών και όχι μόνο των φτωχότερων. Είναι κρίσιμο επίσης να απευθυνθούμε στην κοινωνία των πολιτών (επιστημονικοί σύλλογοι υγειονομικών, σωματεία και ομοσπονδίες εργαζομένων στο ΕΣΥ, ενώσεις ασθενών, κοινωνικά ιατρεία - φαρμακεία, οργανώσεις που ασχολούνται με την πρόσβαση στην Υγεία και στο φάρμακο) για ενημέρωση και κοινή δράση. Τώρα είναι η ώρα, με αφορμή τις νέες ανάγκες και προτεραιότητες της πανδημίας, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να διαμορφωθεί κοινή στρατηγική για βιώσιμα συστήματα καθολικής κάλυψης Υγείας. Για την ανάπτυξη, σε επίπεδο Ευρώπης, μηχανισμών αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών για τη δημόσια Υγεία, ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας, διαφάνειας στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης της φαρμακευτικής καινοτομίας, διακρατικές συνεργασίες τύπου «Βαλέττα» για «δίκαιες» τιμές στα φάρμακα υψηλού κόστους και για την έγκαιρη και εγγυημένη πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων πολιτών στις σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες.
27
01

Ανδρέας Ξανθός: Τα προβλήματα απαιτούν λύσεις κι όχι ανούσια επικοινωνία

Οι μεγαλοστομίες χωρίς αντίκρισμα, ειδικά στην Υγεία, έχουν «κοντά ποδάρια». Το πολιτικό σχέδιο της σταδιακής υπονόμευσης του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και της δημιουργίας «ζωτικού χώρου» για τα ιδιωτικά συμφέροντα στην Υγεία έχει τεθεί σε εφαρμογή. Το ενθαρρυντικό είναι ότι αρχίζουν να αντιδρούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι επαγγελματίες υγείας, οι σύλλογοι ασθενών και οι τοπικές κοινωνίες. Αυτοί είναι οι κοινωνικοί μας σύμμαχοι στην προσπάθεια: 1. Να αντισταθούμε στη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη της δημόσιας περίθαλψης μέσω των ΣΔΙΤ (Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα). 2. Να υπερασπιστούμε την κοινωνική κατάκτηση της καθολικής κάλυψης υγείας και της ενδυνάμωσης του ΕΣΥ μέσα στην κρίση. 3. Να ασκήσουμε τεκμηριωμένη και μαχητική αντιπολίτευση στην «ανθυγιεινή» πολιτική της κυβέρνησης.