Θράκη

26
05

Μειονότητα της Θράκης: Οδικός χάρτης των χρόνιων προβλημάτων και προτάσεις

Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο καθηγητής Κ. Τσιτσελίκης αναλύει τα κύρια ζητήματα που χαρακτηρίζουν την οικονομική, κοινωνική και θεσμική θέση της μειονότητας της Θράκης, η οποία έχει εγκλωβιστεί σε στείρες πολιτικές και ιδεοληπτικές αντιπαραθέσεις. Προχωρώντας σε μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για ζητήματα-αγκάθια, υποστηρίζει πως η αρμοδιότητα του ΥπΕξ στα μειονοτικά θέματα θα πρέπει να επανεξεταστεί, και πως τα αρμόδια υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης θα πρέπει να πάρουν τη σκυτάλη των αναγκαίων αλλαγών.