Κώστας Καραβίδας

02
01

Δημήτρης Καμούζης, Αλέξανδρος Μακρής, Χαράλαμπος Μηνασίδης (επιμ.) «Έλληνες στρατιώτες και μικρασιατική εκστρατεία. Πτυχές μιας οδυνηρής εμπειρίας», εκδόσεις Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2022

Η επέτειος της εκατονταετηρίδας από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 υπήρξε, κατά τη γνώμη μου,…