Ανθή Χατζηπέτρου

14
09

Βιογραφική (ανα)κατασκευή της αναπηρικής ταυτότητας

Η συμμετοχή σε αναπηρικές οργανώσεις δημιουργεί χώρο και χρόνο για συνομιλία, συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών (ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας), προωθώντας έναν δημοκρατικό τρόπο μάθησης.