Δημήτρης Παπανικολόπουλος

11
10

Δημήτρης Παπανικολόπουλος: Η αποδημοκρατικοποίηση και η υπεράσπιση της δημοκρατίας

Πανεπιστημιακή αστυνομία, αστυνομία ανέργων, καταστολή και προσπάθεια περιορισμού των διαδηλώσεων, δολοφονίες μεταναστών στο Αιγαίο, αστυνομοκρατία…