Φίλιππος Βαμβουκάκης

18
03

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ: πορεία διεύρυνσης και μετασχηματισμού με αριστερό πρόσημο!

Η κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία είναι το αποτέλεσμα της ίδιας της φύσης του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας, το οποίο δεν της επέτρεψε να µετασχηµατιστεί σε µια οικονομία γνώσης που επενδύει στο εργατικό δυναμικό της. Σήμερα προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό και αξιακό μοντέλο, το οποίο θα έχει στον πυρήνα του την καινοτομία, την αλληλέγγυα κοινωνική οικονομία, την «υγιή επιχειρηματικότητα», τον κόσμο των «κοινών», την πολιτισμική αναγέννηση. Αφορά δε εκείνες τις πολιτικές που θα καθιστούν τις ιδέες της Αριστεράς για κοινωνικό, πολιτισµικό και οικολογικό µετασχηµατισµό -µε δηµοκρατία και ελευθερία-, ηγεμονικές. Η μετάβαση αυτή προϋποθέτει ριζοσπαστικές τομές στη δηµόσια διοίκηση, τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τις επιχειρήσεις, την παραγωγική διαδικασία, τις νοοτροπίες και το ανθρώπινο δυναμικό. Για να υποστηριχτεί όμως αυτό απαιτείται η συγκρότηση ενός προοδευτικού κοινωνικού µετώπου. Εάν, στο πλαίσιο µιας πλατιάς συμμετοχικής διαδικασίας, η πολιτική αναπαραγωγή του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. ως κύριου φορέα του μετώπου αυτού συνδυαστεί µε τον πολλαπλασιασμό του κοινωνικού του εκτοπίσματος, ενδυναμώνοντας το ιδεολογικό του στίγμα, θα έχει κατορθώσει να παίξει έναν πρωτοποριακό για τα δεδομένα της ιστορικής συγκυρίας ρόλο. Προσοχή όμως: ο στόχος δεν είναι η «κατάληψη» του κράτους, αλλά ο δημοκρατικός μετασχηματισμός του.
25
05

Την Αλήθεια σύντροφοι, όλη την αλήθεια!

Ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η πιο μεγάλη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στην κυβέρνηση αυτήν τη στιγμή είναι η επαγρύπνηση και ο διαρκής αγώνας για την εκπροσώπηση των εκμεταλλευόμενων τάξεων και των αοράτων της κρίσης στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι ο αγώνας για τα κοινωνικά δικαιώματα, είναι η αυστηρή κριτική και η επισήμανση των λαθών, είναι η αλληλεγγύη, που θα επιτυγχάνεται μέσα από το γκρέμισμα των δομών και την εξουδετέρωση των προσώπων εκείνων, που εξυπηρετούν καθεστωτικές λογικές και αναπαράγουν τις μεθόδους και τις συνταγές του παρελθόντος. Είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας προς αυτήν την κατεύθυνση.
09
11

«ΙΕΡΟ» ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΟΣΜΗ

Ο προοδευτικός κόσμος οφείλει να αντισταθεί στη συντονισμένη αυτή επίθεση του σκοταδισμού. Να δημιουργηθεί μια πλατιά συμμαχία ενάντια στις ακραίες αντιχριστιανικές φωνές μισαλλοδοξίας. Να αρθρωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένα νέο αφήγημα κοινωνικής δικαιοσύνης και διεκδίκησης δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συνεπικουρούμενο από ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα αλληλεγγύης και πληροφόρησης. Η πάλη για δημόσιες πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας, κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης αποτελεί ανάγκη και στόχο πρώτης προτεραιότητας. Να επαναδιεκδικήσουμε τη δημοκρατία, να αναδιατυπώσουμε τις αξίες του διαφωτισμού, δίνοντάς τους ουσιαστικό συμμετοχικό και ταξικό περιεχόμενο.
29
09

Να ανατάξουμε το κόμμα και τη χώρα, αλλά με ποια υλικά;

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ένα συνέδριο συνέχειας και επαναπροσδιορισμού, ένα συνέδριο επικαιροποίησης των δημοκρατικών και ριζοσπαστικών του χαρακτηριστικών. Να γίνει πλοηγός για μια νέα αρχή με δοκιμασμένα στο χρόνο και στην αξία τους υλικά.