Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

02
09

Δύο χρόνια από τον θάνατο του Alan Kurdi…

Οι πολιτικοί ηγέτες θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να αναπτύξουν πιο ασφαλείς εναλλακτικές οδούς, να ενημερώνουν καλύτερα όσους επιχειρούν το ταξίδι αυτό για τους κινδύνους που πρόκειται να αντιμετωπίσουν, και το πιο σημαντικό, να αντιμετωπίσουν τις βασικές αιτίες που προκαλούν αυτές τις μετακινήσεις, επιλύοντας τις συγκρούσεις και δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες στις χώρες προέλευσης.