Δέσποινα Μεταξά - Μαργαρίτα Συγγενιώτου

23
07

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟ(σ)ΚΛΗΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εκπονηθεί και εφαρμοστεί μια δέσμη στοχευμένων-ριζοσπαστικών μέτρων και τομών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν εν δυνάμει να διαμορφώσουν ένα ριζοσπαστικό κύμα που θα διαπεράσει το κόμμα, την κυβέρνηση, τα κινήματα, την κοινωνία στο σύνολό της, που θα είναι στη συνέχεια και ταυτόχρονα τομή για την κυβέρνηση με κορμό την Αριστερά. Μέτρα με σαφές ταξικό πρόσημο στην κατεύθυνση της αναδιανομής υπέρ των εργαζομένων, των νέων και των πιο αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, με ένταση και εμβάθυνση της εφαρμογής των μέτρων για την υπεράσπιση της εργασίας όπου έχουν σημειωθεί εξαιρετικές επιδόσεις και με μέτρα αποφασιστικής ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. | Μιχάλης Υδραίος Η κυβέρνηση επανοριοθέτησε τι είναι έθνος-κράτος στον σύγχρονο κόσμο και τι σημαίνει διεθνισμός με ιδιαίτερη αναφορά στο τρίπτυχο «συνανάπτυξη- συνύπαρξη- αλληλεγγύη». Για τη δεξιά, το έθνος είναι ένα κλειστό φρούριο με αυτοκρατορικό φαντασιακό παρελθόν, ενώ η αριστερά πιάνει το νήμα της γεωγραφίας, τα πατήματα των δρόμων της ειρηνικής συνύπαρξης. Η αριστερά, συνέχισε, πιάνει το νήμα της γεωγραφίας που φτιάξανε οι άνθρωποι όλων των περιοχών και του τότε ελληνικού χώρου και των υπόλοιπων τότε Βαλκανίων. Πιάνει τα μεγάλα πατήματα των ανθρώπων στο χώρο όταν έφτιαξαν δρόμους ειρηνικής συνύπαρξης. | Σία Αναγνωστοπούλου Το δικό μας σχέδιο είναι: επένδυση στις δημόσιες δομές, στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου συστήματος, λειτουργία μηχανισμών αξιολόγησης, ελέγχου, παρακολούθησης της ποιότητας των υπηρεσιών, έμφαση στα δικαιώματα του πολίτη, δημιουργία θεσμών προστασίας και προάσπισης των ανθρώπων μέσα στα νοσοκομεία, ειδικά για τους ψυχικά ασθενείς και δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει ευνοϊκό έδαφος συναλλαγής (πχ. διαφανής λίστα χειρουργείου) Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε πολιτική ασυλία στις στρεβλώσεις του συστήματος, είπε εμφατικά ο υπουργός. Όμως, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας χρειάζονται υψηλά φορολογικά έσοδα, που θα κατανέμονται δίκαια και δεν θα τα πληρώνουν οι οικονομικά ασθενέστεροι. Αυτό είναι το πρόταγμα της επόμενης φάσης. | Ανδρέας Ξανθός Τρεις αναγκαιότητες κρίσιμης σημασίας: Καταγραφή σημαντική και μετρήσιμη μείωση ανισοτήτων το 2018, 2019, 2020, συγκρότηση συνεκτικού συλλογικού, κυβερνητικού και κομματικού σχεδίου, επιλέγοντας τα πιο σημαντικά σημεία του «Ολιστικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης» μέσα από εξαντλητικό διάλογο στο κόμμα, οριοθέτηση δεσμευτικού πλαισίου προσαρμογής στον «ρεαλισμό». | Τασία Χριστοδουλοπούλου