Δημήτρης Σμυρναίος

27
02

Γερμανική Ευρώπη με σβηστή ατμομηχανή

Η Ευρώπη μπορεί να παραμένει γερμανική, αλλά η Γερμανία συνεχίζει να ασχολείται με τα εσωτερικά της προβλήματα και να αρνείται να διευκρινίσει πώς φαντάζεται το μέλλον της. Την ώρα που σε ολόκληρη την Ευρώπη το νεοφιλελεύθερο αφήγημα καταρρέει και οι κοινωνίες αναζητούν διέξοδο σε όποιον τους κουνήσει αντισυστημική σημαία στο Βερολίνο ασχολούνται με το πότε θα διαλυθεί ο κυβερνητικός συνασπισμός και αν η Ανγκέλα Μέρκελ θα επιλέξει την πρόωρη συνταξιοδότηση.
07
01

Ο νεοσυντηρητισμός κάνει σημαία την ασφάλεια

Το περιοδικό «der Spiegel» στο πρώτο του τεύχος για το 2019 ζητούσε από τους Ευρωπαίους να επιδείξουν περισσότερο θάρρος και να θέσουν στο επίκεντρο το θέμα της ασφάλειας. Όσο και αν το περιοδικό έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με ένα συχνά μεγαλόστομο, αλλά επικίνδυνα επιφανειακό τρόπο αντιμετώπισης της πραγματικότητας, το κείμενο είναι αποκαλυπτικό μιας ευρύτερης τάσης, που επιτήδεια έχουν εμφυσήσει συγκεκριμένα συμφέροντα και σε μεγάλη μερίδα του Τύπου. Με τον όρο δεν εννοείται απλώς η εσωτερική ασφάλεια από τις οποιεσδήποτε απειλές, όπως τις είχε θέσει για παράδειγμα η νεοσυντηρητική και πρακτικά αποτυχημένη αυστριακή προεδρία της ΕΕ, που μόλις ολοκλήρωσε τα καθήκοντά της με το γενικό τίτλο «Μια Ευρώπη που προστατεύει». Η ασφάλεια όπως δείχνουν να την κατανοούν πλέον συγκεκριμένοι κύκλοι στη Γερμανία, αλλά όχι μόνο εκεί, έχει να κάνει περισσότερο με το ζήτημα της στενότερης στρατιωτικής συνεργασίας, υπό γαλλογερμανική καθοδήγηση. Είναι μια από τις προτεραιότητες που έχει θέσει το τελευταίο διάστημα ο νεοσυντηρητισμός, βάζοντας μπροστά πραγματικές ή εικονικές εξελίξεις, όπως οι εντάσεις μεταξύ των μεγάλων μη ευρωπαϊκών δυνάμεων του πλανήτη. Όλα δείχνουν ότι με αφορμή τη «μάχη κατά της τρομοκρατίας», αλλά και τις ανισορροπίες που προκαλούν περιφερειακές συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται πολλοί και συχνά απρόβλεπτοι παίκτες, η θεσμική Ευρώπη με πρωτοβουλία της Γερμανίας θα εστιάσει το επόμενο διάστημα σε αυτό το θέμα, αφού εκτιμά ότι έτσι μπορεί να ικανοποιήσει πολλαπλούς στόχους.
26
12

Νεο-εθνο-λαϊκο-φιλελευθερισμός

Το παράδειγμα της Γερμανίας αποτελεί την πιο κραυγαλέα περίπτωση στροφής της Χριστιανοδημοκρατίας σε θέσεις που υπηρετούσε μερικές δεκαετίες πριν και τις οποίες υποτίθεται ότι είχε εγκαταλείψει στην σύγχρονη εποχή. Πίσω από τη νεοσυντηρητική στροφή με εθνικό πρόσημο κρύβεται η αδυναμία του συστήματος να πάρει τις ανάσες που χρειάζεται χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει και πάλι το χρονοντούλαπο του αυταρχισμού.
09
10

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μόναχο

Η κατάρρευση της CSU, γιατί περί τέτοιας πρόκειται για ένα κόμμα που συνήθιζε να παίρνει ποσοστά πάνω από το 50% μερικά χρόνια πριν και είχε μάθει να αντιμετωπίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ως κατώτερα όντα, είναι σίγουρο ότι θα πυροδοτήσει εξελίξεις και σε εθνικό επίπεδο. Θα βρεθούν και πάλι εκείνοι που θα θελήσουν να ρίξουν τις ευθύνες στην Ανγκέλα Μέρκελ για την αποσύνθεση που βιώνει η συντηρητική παράταξη, την ώρα που η ακροδεξιά καλπάζει στην ανατολική Γερμανία, ενώ στην ίδια τη Βαυαρία διεκδικεί με αξιώσεις την τρίτη θέση έχοντας στο τσεπάκι το διψήφιο ποσοστό.
01
08

Οι νο­σταλ­γοί της τρόι­κας δεν πά­νε δια­κο­πές

Η γερ­μα­νι­κή κοι­νω­νία γί­νε­ται ό­λο και πιο συ­ντη­ρη­τι­κή, ό­λο και πιο α­πορ­ρι­πτι­κή για το δια­φο­ρε­τι­κό, ό­λο και πιο προ­ση­λω­μέ­νη στην τή­ρη­ση ε­θνι­κι­στι­κών στε­ρε­ο­τύ­πων. Απο­δέ­χε­ται τον «ξέ­νο» που της φέρ­νει ε­πι­τυ­χίες, αλ­λά εί­ναι έ­τοι­μη να τον σταυ­ρώ­σει ως «μη αρ­κε­τά» Γερ­μα­νό στο πρώ­το του στρα­βο­πά­τη­μα. Ο τρό­πος που χει­ρί­στη­κε το θέ­μα με­γά­λη με­ρί­δα του Τύ­που αλ­λά και κά­ποιοι πο­λι­τι­κοί, δι­καίω­σε ου­σια­στι­κά τις έμ­με­σες ή ά­με­σες κα­ταγ­γε­λίες του Εζίλ για ρα­τσι­σμό ε­να­ντίον του. Και σε αυ­τή την πε­ρί­πτω­ση η Ανγκέ­λα Μέρ­κελ προ­τί­μη­σε να μην πα­ρέμ­βει στη δη­μό­σια συ­ζή­τη­ση, που κρα­τά ε­δώ και μέ­ρες, πε­ριο­ρι­ζό­με­νη να πει ό­τι η α­πό­φα­ση του Εζίλ να ε­γκα­τα­λεί­ψει την ε­θνι­κή ο­μά­δα εί­ναι «σε­βα­στή». Εδει­ξε με αυ­τόν τον τρό­πο ό­τι ο­λοέ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρο συρ­ρι­κνώ­νε­ται τό­σο η θέ­λη­σή της ό­σο και η δυ­να­τό­τη­τά της να πα­ρέμ­βει στα ό­σα συμ­βαί­νουν στην κοι­νω­νία, α­φή­νο­ντάς την έρ­μαιο στα χέ­ρια ε­κεί­νων, που θέ­λουν να την στρί­ψουν δε­ξιό­τε­ρα και να την «προ­στα­τεύ­σουν» με φρά­χτες και κι­γκλι­δώ­μα­τα.
30
06

Οι Βαυαροί δίνουν ρόλο «μοιραίας» στη Μέρκελ

Η κόντρα της Ανγκέλα Μέρκελ με το βαυαρό υπουργό της των Εσωτερικών, Χορστ Ζέεχοφερ, αποδεικνύει οριστικά ότι η «σιδηρά καγκελάριος» έχει προ πολλού χάσει τον έλεγχο τόσο του κόμματος όσο και της κυβέρνησης, και επιτρέπει στον Τύπο και στους αντιπάλους της να αναρωτιούνται δημόσια αν τελικά έχει ξεκινήσει για αυτήν πρόωρα η αντίστροφη μέτρηση. Η προσπάθειά της να περισώσει τα προσχήματα με μια «ευρωπαϊκή λύση» για το προσφυγικό μοιάζει μάλλον καταδικασμένη σε αποτυχία με βάση τους υπάρχοντες συσχετισμούς εντός ΕΕ και το μέλλον της κυβέρνησής της θα εξαρτηθεί πλέον από τις διαθέσεις των βαυαρών «φίλων», που δείχνουν να μην έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους από τις εκλογές στο κρατίδιο τους στις 14 Οκτωβρίου. Όσο για το SPD, αυτό μοιάζει να μην υπάρχει στην κυβέρνηση, ενώ συνεχίζει τη δημοσκοπική του κατρακύλα.
28
02

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Εν αναμονή ηλεκτροσόκ για ένα σύστημα σε κώμα

Η διαδικασία του εσωτερικού δημοψηφίσματος στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας, με στόχο την έγκριση της προγραμματικής συμφωνίας με τη Χριστιανοδημοκρατία, ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία του SPD επέλεξε να οργανώσει τη σχετική διαδικασία, δεν αφήνει πάντως πολλά περιθώρια έκπληξης για το αποτέλεσμα, το οποίο θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Κυριακή. Στο μεταξύ το κόμμα κατρακυλάει και άλλο στις δημοσκοπήσεις, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν προοπτική ανάκαμψής του. Την ίδια στιγμή η Ανγκέλα Μέρκελ …μίλησε μετά από μήνες στο Μπούντεσταγκ με θέμα την Ευρώπη. Ήταν η γνωστή ανάλατη και βαρετή καγκελάριος, που επιχειρεί να αναγάγει σε δόγμα κάποιες αερολογίες.
04
01

Η δύση του άστρου της Μέρκελ

Το 2017 δεν ήταν σίγουρα η χρονιά της καγκελαρίου Μέρκελ, αφού το απροσδόκητα χαμηλό αποτέλεσμα του κόμματός της στις εκλογές, ακολουθήθηκε και από μια σημαντική πτώση της δημοτικότητάς της, όπως επιβεβαιώνουν όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Πολιτικοί της φίλοι και αντίπαλοι συζητούν πλέον για μια ζωή χωρίς τη γερμανίδα καγκελάριο και αυτό δείχνουν να επιθυμούν πλέον και οι πολίτες, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το ερώτημα είναι, ωστόσο, αν μια αποχώρησή της θα μπορούσε να σημάνει και μια άλλη πολιτική του Βερολίνου και κυρίως προς ποιά κατεύθυνση.
22
09

Γερμανία: Η ώρα του ξυπνήματος

Μπορεί η επικράτηση της Αγκέλας Μέρκελ να θεωρείται δεδομένη, αλλά η κάλπη της ερχόμενης Κυριακής είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει ένα βίαιο ταρακούνημα για το πολιτικό κατεστημένο του Βερολίνου, που έμοιαζε συχνά την τελευταία τετραετία να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
16
09

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Η χαμένη… Ανατολή

Η Άνγκελα Μέρκελ προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις, αλλά οι εμφανίσεις της στην πρώην Ανατολική Γερμανία τείνουν να μετατραπούν σε μαρτύριο, την ώρα που ο Μάρτιν Σουλτς ελπίζει να σκαρφαλώσει το δικό του Γολγοθά με ώθηση από τους αναποφάσιστους.