Πολίνα Πρέντου

05
06

Η υπόθεση του Ελληνικού σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο

Η Ομάδα 'Eργου για το Ελληνικό, μετά από πολύμηνη δουλειά, κατέθεσε στην κυβέρνηση το τελικό της κείμενο αναφορικά με τη διαπραγμάτευση με τους επενδυτές και τους θεσμούς για το χώρο του πρώην αεροδρομίου. Στο κείμενο αυτό εμπεριέχονται συμπυκνωμένες παρατηρήσεις και εναλλακτικές προτάσεις σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του επενδυτικού σχήματος Hellinikon Global S.A.