Μαρία Καραγιάννη - Δήμητρα Σιατίτσα

04
04

Μαρία Καραγιάννη – Δήμητρα Σιατίτσα: Συν-κατοικώντας: διεκδικήσεις για τη συνεταιριστική κατοικία στην Ελλάδα

Η συνεταιριστική κατοικία βασίζεται στην απλή ιδέα ότι αν περισσότεροι άνθρωποι ενώσουν τις δυνάμεις τους…