Μαρία Καμμά

07
06

Η Τήλος και πάλι θετικό παράδειγμα

Η κοινωνία της Τήλου διεκδικεί να ανήκει σε εκείνους τους πολίτες του κόσμου, που σκοπός της ζωής τους είναι η κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Διεκδικούμε επίσης να κατατασσόμαστε στην ομάδα εκείνη των ανθρώπων, που χαίρεται μόνο όταν συμβάλει στην ευτυχία των άλλων. Η ευτυχία και η ευημερία του ανθρώπου δεν μπορεί παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με ένα υγιές φυσικό περιβάλλον γιατί το υγιές φυσικό περιβάλλον είναι θεμελιακό ανθρώπινο δικαίωμα!