Αικατερίνη Ιγγλέζη

26
03

Επίκαιρη Ερώτηση: Παραβιάσεις κατ’ εξακολούθηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ ΕΠΟ από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα έγγραφα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και μεριμνώντας για διασφάλιση της δημόσιας υγείας; Δεδομένου ότι παραβιάζονται κατ’ εξακολούθηση οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και έχει ήδη συντελεστεί σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος θα προβεί στην ανάκληση της ΚΥΑ ΕΠΟ;