Άννα Χατζησοφιά

16
10

Η ΕΡΤ που ονειρευτήκαμε

Το κεφάλαιο στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2015 του Τμήματος Πολιτισμούπου αναφερόταν στο οπτικοακουστικό προλογιζόταν ως εξής: «Για την Αριστερά η ενημέρωση, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία είναι ανθρώπινα δικαιώματα, δημόσια αγαθά και όχι εμπορεύματα. Σ' αυτή τη βάση καθίσταται αναγκαία η ριζική ρύθμιση του οπτικοακουστικού πεδίου, προκειμένου να επιτελεί τον ενημερωτικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό του ρόλο, όπως επιτάσσει το σύνταγμα και τα ιδανικά του ανθρωπισμού».