Γιώργης Α. Οικονομόπουλος

01
03

Νομιμοποιήστε την οικιακή αυτοκαλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης

Eίναι αναγκαία η νομιμοποίηση της οικιακής καλλιέργειας και η αποποινικοποίηση της κατοχής για προσωπική χρήση με προσδιορισμό ποσότητας. Αναγκαία είναι επίσης η επανακατηγοριοποίηση της κάνναβης από την κατηγορία Β στην κατηγορία Δ των φαρμάκων. Η λειτουργία κοινωνικών και ιατρικών λεσχών κάνναβης (μη κερδοσκοπική συλλογική καλλιέργεια μικρής κλίμακας) θα διευκόλυνε λειτουργικά και οικονομικά τους ασθενείς και θα μείωνε τις παράνομες δοσοληψίες.