Macro

Νίκος Φίλης: Ακύρωση στην πράξη προγράμματος υποτροφιών σε ευπαθείς ομάδες

Πλήρης διαστρέβλωση, στην πράξη ακύρωση, του θεσμού των υποτροφιών σε φοιτητές που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες: οι υποτροφίες μετατρέπονται σε υποτροφίες ‘επιμέλειας’!
Θυμίζω: το «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)» ξεκίνησε το 2018, στοχεύοντας στην ενίσχυση φοιτητών με οικογενειακό εισόδημα ως 7.500 ευρώ. Υπήρχαν κριτήρια ώστε να διασφαλιστεί πως οι υποψήφιοι ήταν ενεργοί φοιτητές (πχ: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 60% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους).
Δυστυχώς η προκήρυξη του ΙΚΥ, όχι μόνο εκδόθηκε με δύο χρόνια καθυστέρηση, αλλά εξαλείφει κάθε κοινωνικό κριτήριο. Ακυρώνουν έτσι στην πράξη τη φιλοσοφία του προγράμματος που είχαμε θεσπίσει. Για το μέλλον εκείνων των φοιτητών και φοιτητριών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες να συνεχίσουν τις σπουδές τους, μόνο αδιαφορία.
Με ερώτηση που καταθέσαμε 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζητάμε το αυτονόητο: άμεση αποκατάσταση του θεσμού ώστε, να συνεχίσει να υποστηρίζει αυτούς για τους οποίους σχεδιάστηκε. Τους επιμελείς φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Νίκος Φίλης
Ανάρτησή του στο Facebook▸
Ολόκληρη η ερώτηση:

 

Αθήνα, 09 Φεβρουαρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

– προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

ΘΕΜΑ: «Η κυβέρνηση πλήττει τους πλέον ευάλωτους φοιτητές και διαστρεβλώνει πλήρως τη φιλοσοφία του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) με την αλλαγή των όρων για την επιλογή και χορήγηση των προπτυχιακών υποτροφιών του προγράμματος από το ΙΚΥ»

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοίνωσε στις 24-Ιαν-2022, το «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)» για το έτος 2019-2020. Το πρόγραμμα ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στο να μπορούν να φοιτούν με μεγαλύτερη ευχέρεια άτομα που έχουν ανάγκη οικονομικής υποστήριξης.

Η προηγούμενη προκήρυξη έγινε το φθινόπωρο του 2019 και αφορούσε το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Έπρεπε να περάσουν δυόμιση χρόνια για να γίνει η νέα προκήρυξη. Υπήρξε λοιπόν ήδη τεράστια καθυστέρηση στην προκήρυξη του τωρινού κύκλου του προγράμματος. Αυτό το χρονικό κενό θα έχει σίγουρα επιπτώσεις στην φοίτηση των δυνητικά ωφελούμενων, αφού τους στέρησε την ενίσχυση που αλλιώς θα είχαν λάβει.

Ακόμη όμως σημαντικότερη είναι η ριζική τροποποίηση που επήλθε σε ό,τι αφορά την διαδικασία μοριοδότησης. Μέχρι την προηγούμενη προκήρυξη, δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα είχαν οι φοιτητές/τριες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνούσε τα 7.500 ευρώ, και στη συνέχεια, η μοριοδότηση γινόταν με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια προκειμένου το πρόγραμμα να ενισχύσει όσους/ες το είχαν περισσότερο ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ρόλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων (πχ: η απαίτηση οι ωφελούμενοι/ες να μην έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 60% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους) ήταν να διασφαλίσουν πως οι ωφελούμενοι/ες ήταν ενεργοί φοιτητές/τριες.

Απεναντίας στην φετινή προκήρυξη η μοριοδότηση στηρίζεται αποκλειστικά σε κριτήρια ακαδημαϊκών επιδόσεων: το ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων, το μέσο όρο βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα και το βαθμό εισαγωγής. Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, που δείχνουν και πόσο ευάλωτος είναι ο υποψήφιος, αυτά απλώς επιτρέπουν σε υποψήφιους να κάνουν αίτηση έχοντας κατά 1.000 έως 2.000 ευρώ μεγαλύτερο εισόδημα από τα άτομα που δεν διαθέτουν τα κοινωνικά κριτήρια.

Με το νέο τρόπο μοριοδότησης διαστρεβλώνεται πλήρως η φιλοσοφία του προγράμματος, που είχε ως σκοπό να ενισχύσει τους πλέον μειονεκτούντες. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής με εισόδημα 7.000€ το μήνα και καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις λαμβάνει παραπάνω μόρια από κάποιον φοιτητή με το ίδιο εισόδημα αλλά με χαμηλότερες επιδόσεις, ο οποίος όμως παράλληλα είναι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός και από τους δύο γονείς ή ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Με  άλλα  λόγια,  τα  κοινωνικά  κριτήρια  ουσιαστικά  εξαλείφονται  έναντι  των  κριτηρίων

«επιμέλειας», παρά το γεγονός ότι στόχος του προγράμματος δεν είναι η επιβράβευση των επιμελών φοιτητών/τριων αλλά η παροχή στήριξης σε εκείνους/ες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Είναι προφανές ότι πλέον η μορφή που λαμβάνει η υποτροφία αυτή δεν συνάδει με τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντιβαίνει στο πνεύμα και το γράμμα της ίδιας της Πρόσκλησης που εκδόθηκε.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

 

  1. Γιατί το ΙΚΥ καθυστέρησε τόσο πολύ να προκηρύξει το νέο κύκλο υποτροφιών;

 

  1. Πως δικαιολογεί την πλήρη κατίσχυση των κριτηρίων επιμέλειας έναντι των κοινωνικών κριτηρίων;

 

  1. Σκοπεύει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όσον αφορά τους όρους της προκήρυξης, ώστε να αποκατασταθεί ο λόγος ύπαρξης των υποτροφιών αυτών, που είναι η ενίσχυση επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και μάλιστα περισσότερο όσων είναι πιο ευάλωτοι, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών διαβίωσής τους; Αν ναι, σε ποιες;

 

  1. Ενόψει της ολοκλήρωσης του τρέχοντος χρηματοδοτικού κύκλου, έχει σχεδιασθεί και προωθηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με αξιοποίηση των πόρων της νέας χρηματοδοτικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2017;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Φίλης Νίκος

Τζούφη Μερόπη

Αβραμάκης  Λευτέρης

Αλεξιάδης Τρύφων

Αμανατίδης  Γιάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαγενά Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βασιλικός Βασίλης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κώστας

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου  Κατερίνα

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος  Σάκης

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου  Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Γιώτα

Σανταρινιός  Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης  Αλέξανδρος

Φάμελλος  Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτρης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός  Γιώργος