Βίντεο

Εισήγηση του Δημήτρη Τζανακόπουλου στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του σχεδίου νόμου για το νέο δικαστικό χάρτη

-Το νομοσχέδιο καταργεί τα Ειρηνοδικεία ως δικαστήρια μικροδιαφορών, δηλαδή διαφορών μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ μετατρέπει τα Ειρηνοδικεία αυτά σε περιφερειακά Πρωτοδικεία με καθ’ ύλην αρμοδιότητα μέχρι τα 250.000 ευρώ και ταυτόχρονα κλείνει οριστικά 43 Ειρηνοδικεία σε ολόκληρη τη χώρα. Χωρίς την απαραίτητη υποδομή, μετατρέποντας τους Ειρηνοδίκες, πλέον πρωτοδίκες, σε περιοδεύοντα θίασο.
-Για να το στηρίξετε συγκρίνετε με τον αριθμό των δικαστηρίων που υπάρχουν στη Γερμανία, μόνο που η σύγκριση αυτή δεν αρμόζει καθώς πρόκειται για χώρα χωρίς νησιά και χωρίς ορεινούς όγκους, με ένα από τα πιο αναπτυγμένα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ευρώπη και με τον καλύτερα ενδεχομένως
κατανεμημένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Ορθό θα ήταν να δούμε ποια είναι η δημόσια δαπάνη για τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γερμανία και ποια είναι η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη για τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Με στοιχεία της Eurostat 2023 είμαστε η 5η από το τέλος χώρα σε ό, τι αφορά τη δημοσιονομική δαπάνη και τη δικαιοσύνη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα η κατά κεφαλήν δαπάνη στη Γερμανία για τη δικαιοσύνη είναι 170 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα 50 ευρώ.
-Ο κύριος Μπούγας μάλιστα στις επιτροπές, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί αυτή την πολιτική επιλογή οδηγήθηκε τελικά στην υπονόμευσή της αναφέροντας τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία. Στη Γερμανία και στην Ολλανδία όμως είναι ενοποιημένος ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας, υπάρχουν
ειδικοί σχηματισμοί μικροδιαφορών που δικάζουν διαφορές μέχρι 20.000 ευρώ και αυτό έχει πολύ συγκεκριμένη λογική. Τα δικαστήρια των μικρών διαφορών είναι τα δικαστήρια του λαού και όχι τα δικαστήρια των μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι εκεί που ο φτωχός, ο αδύναμος θα επιχειρήσει να βρει το δίκιο του και θα έχει άμεση, γρήγορη, αποτελεσματική πρόσβαση στο φυσικό δικαστή. Αυτό καταργείται.
-Βέβαια αυτή η κατάργηση στο εν λόγω νομοσχέδιο προέκυψε από μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία προβαίνει στην εκπόνηση τέτοιων μελετών για αναπτυσσόμενες χώρες με κριτήριο όχι την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολλών και του λαού αλλά το κριτήριο του κόστους οφέλους και
καταλήγει πάντοτε να κάνει προτάσεις οι οποίες περιορίζουν τη δημοσιονομική δαπάνη.
-Επιλέξατε δε την Παγκόσμια Τράπεζα για να εκπονήσει αυτή τη μελέτη διότι οι στόχοι της Κυβέρνησής σας συμπίπτουν με τους στόχους της. Πρώτον, στοχεύετε στον περιορισμό της δαπάνης. Δεύτερον, θέλετε να επιταχύνετε την απονομή της δικαιοσύνης για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και για επενδυτικά projects. Τρίτον, θέλετε τη συγκέντρωση της δικηγορικής ύλης σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες και στοχεύετε στον αφανισμό του μικρού δικηγορικού γραφείου και του μαχόμενου δικηγόρου. Αυτή είναι η πολιτική στόχευση και είναι απολύτως στρατηγική και βαθιά ιδεολογική. Τέλος, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μεσοπρόθεσμη μείωση του προσωπικού στα δικαστήρια της χώρας και το περαιτέρω κλείσιμο δομών. Πρόκειται εδώ για το απαύγασμα του νεοφιλελευθερισμού και είχε προαναγγελθεί ήδη από την έκθεση Πισσαρίδη.