Macro

Τομέας Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ: Είμαστε στα μισά του δρόμου και οφείλουμε να φτάσουμε στο τέλος του

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ…

Είμαστε στα μισά του δρόμου, στην αρχή μιας μεγάλης ανατροπής, που έτσι κι αλλιώς έχει καθυστερήσει δεκαετίες. Αλλά η αρχή έγινε, με ελλείψεις, κενά, ωστόσο επώδυνα, με συγκρούσεις, με τις καμπάνες της πολιτικής και θρησκευτικής ορθοδοξίας να χτυπούν στους θλιβερούς ρυθμούς του κοινωνικού ρατσισμού, της ομοφοβίας και τρανσοφοβίας. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στο χάρτη κατάταξης που από το 2009 εκδίδει σε ετήσια βάση η ILGA-Europe και στον οποίο βαθμολογούνται οι χώρες της Ευρώπης, βάση τις νομικές και πολιτικές καταστάσεις των LGBTQI ατόμων που διαβίουν στην εκάστοτε χώρα. Ιδιαίτερα, στον χάρτη του 2018, η χώρα μας κατέλαβε την 14η θέση, σημειώνοντας ποσοστό 52%, έναντι 31% το 2014, δηλαδή, μια αύξηση 67,75% μέσα σε 4 χρόνια.
Σε αυτό συντέλεσαν, τα πρώτα σημαντικά βήματα, που άνοιξαν ορίζοντες και απελευθέρωσαν συνειδήσεις, όπως:
➺ Η ψήφιση του νέου ενισχυμένου συμφώνου συμβίωσης, που αφορά και τα ομόφυλα ζευγάρια, η εξίσωση των κοινωνικοασφαλαστικών και φορολογικών δικαιωμάτων με τους έγγαμους, η δυνατότητα που τους παρέχεται να διεκδικήσουν συνυπηρέτηση και οικογενειακά επιδόματα.
➺ Η κατάργηση του ρατσιστικού άρθρου του 347 του ποινικού κώδικα.
➺ Οι τροποποιήσεις στο χαρακτηρισμό του ρατσιστικού εγκλήματος.
➺Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας.
➺Η ψήφιση του νόμου για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου.
➺Η ψήφιση για το θεσμό της αναδοχής, που δίνει τη δυνατότητα αναδοχής παιδιών σε όλα τα ζευγάρια, που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
➺Η ψήφιση νόμου, για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των Γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, η οποία αναγνωρίζει μεταξύ άλλων, την ύπαρξη μη ηγεμονικών θηλυκοτήτων που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου, ενώ παράλληλα επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία (ν. 3500/2006) και στα ομόφυλα ζευγάρια.
➺Η εισαγωγήτου θεσμού της Θεματικής Εβδομάδας στο πρόγραμμα γυμνασίων της χώρας, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται στις έμφυλες ταυτότητες.
➺Η διεύρυνση έπειτα από 16 χρόνια καθυστέρησης, για την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης προς τρανς και ίντερσεξ άτομα, σε θέματα εργασίας, απασχόλησης, πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο κοινό.
➺Η έκδοση απόφασης με την οποία προστέθηκανο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, στην έννοια τηςδωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ…

Αλλά είπαμε, είναι μόνο η αρχή. Δεν μας φτάνουν τζούρες δικαιωμάτων, δεν μένουμε στην αρχή του δρόμου. Θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος του, με το κίνημα ζωηρό και ανυπάκουο. Με μας δίπλα του, μαχητικά στην όχθη της ισονομίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης.
Διεκδικούμε και προχωράμε:
➜Πολιτικό γάμο και τεκνοθεσία για όλα τα ζευγάρια, ανεξαρτήτως Φύλου των συντρόφων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κάθε παιδί θα έχει το δικαίωμα να μεγαλώνει σε οικογένειες, που δεν θα αξιολογούνται νομικά και κατά συνέπεια κοινωνικά, σαν κατώτερες.
➜Την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, που μεγαλώνουν με δύο γονείς, αλλά στερούνται νομικά τον έναν, έτσι ώστε και οι δύο γονείς να είναι νομικά υπεύθυνες/οι για τη φροντίδα των παιδιών τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εφαρμόζονται ισότιμα προς όλα τα άτομα.
➜Την επέκταση του άρθρου 3 του ν.4443/2016 (εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης) σε όλα τα πεδία διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.
➜Σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας με μορφή εγκυκλίου για την καταπολέμηση της ομοφοβίας/τρανσφοβίας/αμφιφοβίας, και αλλαγές στα σχολικά βιβλία και στα αναλυτικά προγράμματα ώστε να είναι συμπεριληπτικά με αναφορές στην ποικιλομορφία των οικογενειακών σχηματισμών. Επιβεβλημένη είναι επίσης η ανάγκη εισαγωγής σχολικού μαθήματος για την σεξουαλική αγωγή, τις διάφορες σεξουαλικότητες και την ταυτότητα φύλου, το οποίο θα διδάσκεται από κατάλληλο επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε αυτά τα ζητήματα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διαρκής επιμόρφωση τους, από φορείς (ΜΚΟ κτλ) της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ώστε να δημιουργήσουν ένα κλίμα αποδοχής για όλους στην τάξη τους χωρίς φόβους άδικων ΕΔΕ και στοχοποιήσεων.
➜Τη συμπερίληψη των τρανς ατόμων στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανέργων και στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
➜Δημιουργία ξενώνων για ανήλικα και ενήλικα πρόσωπα, με σκοπό την υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, που αποτελούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή βρίσκονται σε δυσκολία ή κίνδυνο.
➜ Οι ΛΟΑΤΚΙ αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται σε μονά δωμάτια ή σε άλλα κέντρα υποδοχής αν δέχονται παρενοχλήσεις ή βία.
➜Πλήρη, ασφαλή και δίχως διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Η πολιτεία να προβεί στην κατάργηση της απόλυτης και κατηγορηματικής απαγόρευσης από την αιμοδοσία των LGBTQI ατόμων από τον Κανονισμό Αιμοδοσίας
➜Νομική αναγνώριση φύλου, η οποία να είναι προσβάσιμη σε όλες τις ηλικίες.
➜Απλοποίηση της διαδικασίας νομικής αναγνώρισης φύλου, με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, μέσω εξωδικαστικής διοικητικής διαδικασίας.
➜Εισαγωγήνομοθεσίας, που να αντιμετωπίζει ζητήματα που επηρεάζουν τα ίντερσεξ άτομα, καθώς και θεσμοθέτηση τρίτης επιλογής για το φύλο, ώστε να καλύπτονται όσα άτομα δεν αυτοπροσδιορίζονται με κάποια από τα δύο κυρίαρχα φύλα.
➜Την κατάργηση κάθε αναχρονιστικής νομοθετικής διάταξης που συμβάλλει σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού́ προσανατολισμού́ καιταυτότηταςήχαρακτηριστικώνφύλου, καθώςκαιτηνεπέκτασητωννόμωνπου προστατεύουν από έμφυλη βία ώστε να καλύπτουν ξεκάθαρα και τα ζητήματα ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.
➜ Συστηματική και θεσμοθετημένη εκπαίδευση της αστυνομίας και όλων των κρατικών οργάνων που εμπλέκονται στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, ώστε να αναγνωρίζονται και να καταγράφονται με ακρίβεια επιθέσεις προς ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
➜ Την ενίσχυση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, μέσω της ποινικοποίησης του μισαλλόδοξου λόγου που στρέφεται ενάντια σε θεμελιωδηδικαιωμάτα που προστατεύει η δημοκρατική κοινωνία (προστασία σε πεδία σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρία κλπ).

ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ…

Όσα έχουν γίνει, που δεν αφορούν μόνο τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά συνολικά την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων, εντέλει το μήνυμα της καθολικής απελευθέρωσης, που είναι ως ένα βαθμό ορατό, το χρωστάμε σε ανθρώπους, που ενδεχομένως να μην είναι σήμερα μαζί μας. Το χρωστάμε σε συλλογικότητες, σε ομάδες, σε έντυπα, σε πρωτοπόρους ανθρώπους, που είχαν την τόλμη και το θάρρος, σε δύσκολες εποχές να σηκώσουν το ανάστημά τους, να υπερβούν φοβίες και να διεκδικήσουν την ορατότητα και την ισοτιμία.
Το χρωστάμε στα παιδιά του ΑΚΟΕ, στις κυνηγημένες, αλλά και υπερήφανες τρανς, στις πρώτες ομάδες στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο…
Το χρωστάμε σε αυτές και αυτούς, που τόλμησαν, που έγραψαν, που βγήκαν δημόσια με το πρόσωπό τους, που έφτιαξαν έντυπα, το «Αμφί», το «Κράξιμο», το «Λάβρυς» και έσπασαν στερεότυπα, άλλαξαν συνειδήσεις.
Το χρωστάμε στα δύο ομόφυλα ζευγάρια, που άνοιξαν την πόρτα για τον πολιτικό γάμο το 2008 στην Τήλο. Το χρωστάμε στον δήμαρχο του νησιού, τον Τάσο Αλιφέρη, που μόνος αυτός απ΄ όλους/ες τους δημάρχους της χώρας έβαλε την υπογραφή του σε αυτούς τους δύο «παράνομους», για την μεροληπτική Δικαιοσύνη, γάμους.
Το χρωστάμε στην Ευαγγελία, τον Γρηγόρη, την Μαρίνα, την Άννα, στην άλλη Άννα, την Εύα, την Βανέσα, τον Κώστα, τον Νίκο, τον Θέμη, τον Δημήτρη, την Μπέττυ, τον Χρήστο,τον Άγγελο… ατελείωτα ονόματα, που άνοιξαν δρόμους, που μας χάρισαν τζούρες ελευθερίας, δόσεις αξιοπρέπειας, αγάπης και ανθρωπιάς.

Τομέας Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή: ΣΥΡΙΖΑ