Μιχάλης Υδραίος

31
12

Κυπριακό: Xρονιά τελικών εξελίξεων

Στις 20 Δεκεμβρίου 2018 τάφηκαν τα λείψανα 15 τουρκοκύπριων αγνοούμενων από τους 89 συνολικά που βρέθηκαν στον ομαδικό τάφο Μαραθά-Αλόας και που δολοφονήθηκαν στις 14 Αυγούστου 1974 από τους ακραίους εθνικιστές της ΕΟΚΑ Β. Οι μνήμες από τα εγκλήματα των ακροδεξιών και από τις δύο πλευρές είναι ακόμα εδώ για να μας θυμίζουν πόσο αδιέξοδες είναι πολιτικές δηλώσεις και πρακτικές που κλιμακώνουν την ένταση, που δεν επικεντρώνονται στην ανάγκη της αποκλιμάκωσης και στην οριστική επίλυση τόσο του κυπριακού όσο και των ελληνοτουρκικών με πνεύμα σύνεσης και στην κατεύθυνση της ειρηνικής διπλωματικής επίλυσης όλων των διαφορών. Και εάν από την τουρκική πλευρά οι δηλώσεις τόσο του προέδρου Ερντογάν, όσο και κορυφαίων υπουργών του συνάδουν με το πνεύμα του νεο-οθωμανισμού και τις προτεραιότητες της εσωτερικής πολιτικής ζωής της γείτονος, οι δηλώσεις από την ελληνική πλευρά που επικεντρώνουν σε μία στρατιωτικού τύπου απάντηση, προφανώς, και δεν ανταποκρίνονται στην νέα πραγματικότητα της χώρας μας, όπου απαιτείται η μέγιστη σταθερότητα και ψυχραιμία στις εξωτερικές μας σχέσεις, ώστε η ελληνική κοινωνία να υπερβεί τις δυσκολίες της τελευταίας οκταετίας και να περπατήσει με σταθερά βήματα στο δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης.
12
11

Για τις συμμαχίες στην Ευρώπη

Είναι δεδομένη και ειλικρινής η ανησυχία που εδράζεται στο γεγονός, ότι με την ενθαρρυντική εξαίρεση της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας η ακροδεξιά φαίνεται να καρπώνεται την δυσαρέσκεια από τα αποτελέσματα των σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμόσθηκαν την τελευταία δεκαετία. Σε αυτό το πλαίσιο το βασικό πολιτικό καθήκον της ευρωπαϊκής αριστεράς και όχι μόνο δεν μπορεί να είναι άλλο από το να εμποδιστεί η εκκόλαψη του αυγού του φιδιού στην ήπειρό μας και η μετακύλιση σε μία ακραία συντηρητική, μισαλλόδοξη και συντηρητική πολιτική πραγματικότητα.
03
10

Ζητούμενο η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

Το ζητούμενο είναι η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ του προέδρου Αναστασιάδη και του τ/κ ηγέτη Μ. Ακιντζί. Η διαδικασία είχε παγώσει μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα, ναυάγιο που δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην αδυναμία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να επωμισθεί προεκλογικά το πολιτικό κόστοςμίας τελικής συμφωνίας στα πλαίσια των αποφάσεων του ΟΗΕ. (...) Συνεπώς, όλες οι πλευρές, και η ειδικά η ελληνική κυβέρνηση, οφείλουν να εργασθούν στην κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης, με ρεαλισμό και επιμονή, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και πολιτικό θάρρος, αντίστοιχο με αυτό που επέδειξε για την συμφωνία των Πρεσπών.
24
09

Το πολιτικό σχέδιο, ακαταμάχητο όπλο

Η σημερινή συγκυρία αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία, καθώς με την έξοδο από τα δημοσιονομικά προγράμματα η ριζοσπαστική Αριστερά μπορεί να πιάσει το νήμα από την αρχή, να επιστρέψει στην κανονικότητά της, να νομοθετήσει και να υλοποιήσει μέτρα με σαφή ταξικό και δημοκρατικό χαρακτήρα, να επιστρέψει στο κοινωνικό πεδίο και μέσω των παραπάνω να εξασφαλίσει μια δεύτερη κυβερνητική τετραετία, ώστε με μεγαλύτερη πολιτική και χρονική άνεση να προβεί στις τομές που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία.
04
06

Με αφορμή το εγχείρημα Κόρμπιν

Είναι γεγονός, ότι η ιστορία δεν αντιγράφεται, ούτε υπάρχουν περιθώρια μηχανιστικής αντιγραφής ενός εγχειρήματος από χώρα σε χώρα, καθώς η κάθε χώρα, και η κάθε χρονική συγκυρία έχει τις ιδιαιτερότητες της. Αν κάτι μας συνδέει με το εγχείρημα των βρετανών Εργατικών και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ με πραγματικούς όρους και όχι ως καρικατούρα είναι αφενός να αναγνωρίσουμε και αφετέρου να επεξεργασθούμε το πλαίσιο ενός νέου ριζοσπαστικού κύματος, τοποθετώντας τον ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο μίας ευρύτερης κοινωνικής-πολιτικής συμμαχίας με ριζοσπαστικό-αριστερό πρόσημο. Αυτή είναι και η βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το άνοιγμα των οργανώσεων του και την ένταξη νέων μελών, την υπέρβαση των προβλημάτων λειτουργίας. Η νέα πραγματικότητα, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα με δεδομένες όλες τις αντιφάσεις, τις δυσκολίες, αλλά και τη διεύρυνση του δημοσιονομικού και πολιτικού χώρου, προσφέρει αντίστοιχες ευκαιρίες στο χέρι μας είναι να τις αξιοποιήσουμε.
03
02

Το διακύβευμα του δεύτερου γύρου

Oφείλουμε να σημειώσουμε ότι, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, το 30,25% που συγκέντρωσε ο Στ. Μαλάς στον πρώτο γύρο έχει διαμορφώσει ένα κλίμα ανάτασης και αισιοδοξίας στην κυπριακή Αριστερά και στα ευρύτερα προοδευτικά στρώματα της κοινωνίας. Οι δυσκολίες φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν και ο άνεμος να είναι ούριος.
16
01

KYΠΡΟΣ: Ανησυχίες, αλλά και ελπίδες

Ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από την αριστερά Σταύρος Μαλάς επιμένει στην αναγκαιότητα συνολικής επίτευξης μίας λύσης, αποδεχόμενος το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα και επιμένοντας στην ανάγκη αμέσως μετά τις εκλογές για επανεκκίνηση των συνομιλιών. Ας ευχηθούμε ότι το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών θα επιβεβαιώσει την τελευταία εκδοχή.
09
10

ΚΥΠΡΟΣ: Επικίνδυνες πτήσεις… αμφισβητώντας την ανεξαρτησία

Το αί­τη­μα ό­λων δη­μο­κρα­τι­κών προο­δευ­τι­κών δυ­νά­μεων σχε­τι­κά με την ε­πί­λυ­ση του κυ­πρια­κού α­να­φέ­ρε­ται στη δη­μιουρ­γία προϋπο­θέ­σεων συ­γκρό­τη­σης ε­νός κα­νο­νι­κού, α­νε­ξάρ­τη­του, σύγ­χρο­νου ευ­ρω­παϊκού κρά­τους χω­ρίς ξέ­νες στρα­τιω­τι­κές δυ­νά­μεις, πα­ρεμ­βα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και εγ­γυή­σεις. Ει­δι­κά για την α­ρι­στε­ρά έ­χει ι­διαί­τε­ρη πο­λι­τι­κή και α­ξια­κή ση­μα­σία να α­πο­δειχ­θεί ό­τι εί­ναι δυ­να­τόν να συ­νυ­πάρ­ξουν ε­ντός ε­νός ο­μό­σπον­δου κρά­τους Ελλη­νο­κύ­πριοι και Τουρ­κο­κύ­πριοι.
  • 1
  • 2