Μαρία Καραμεσίνη

09
04

Μαρία Καραμεσίνη: Η μεγάλη «τρύπα» του εργατικού δυναμικού στις ηλικίες 25-44 ετών και τα όρια του αναπτυξιακού μοντέλου της φθηνής εργασίας

Το τελευταίο τρίμηνο του 2023, δεκαπέντε χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2008,…
02
11

Μαρία Καραμεσίνη: Η διάβρωση της κοινωνικής συνοχής της Ε.Ε. και η αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και της οικονομικής διακυβέρνησης: κριτική και εναλλακτικές

Περίληψη   Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. βρίσκονται…