Μαρία Καραμεσίνη

20
02

Μαρία Καραμεσίνη: Οι άμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών –άνιση αμοιβή για την ίδια εργασία– είναι πολύ πιο εκτεταμένες σε αγορές εργασίας χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως η ελληνική

 Οι άμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών –άνιση αμοιβή για την ίδια εργασία– είναι…