Χάρης Ντίνος

03
06

Χάρης Ντίνος: Οι εργάτες μπορούν χωρίς αφεντικά

Εμείς, οι πρώην και οι νυν εργαζόμενοι στην εταιρεία “Ε. Παπαδόπουλος–Ν. Παγούρας Α.Β.Ε.Ε.”, είμαστε αποφασισμένοι να ξεκινήσουμε το εργοστάσιο χωρίς αφεντικά, και με αυτοδιαχείριση να σηκώσουμε το μπόι μας, ανακτώντας την αξιοπρέπεια μας.