ΑΚ

12
03

Μια Φαβέλα στον Πειραιά

Στον αχαρτογράφητο κινηματικά Πειραιά το τοπικό ρίζωμα συνέβη, συμβαίνει. Ο τρόπος με τον οποίο κάνει τις πολιτικές του εργασίες αυτός ο χώρος της αντιεξουσίας, είναι πολύ συχνά υποδειγματικός, αν συγκριθεί με τις οργανώσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Η οριζόντια οργανωτική δόμησή του σε συνάφεια με τη μέριμνα του για τοπικότητα και κοινωνική απεύθυνση με τρόπους που είναι κατανοητοί, παράγει πολιτική αποτελεσματικότητα με ριζοσπαστικό πρόσημο.