Βίντεο

Πέτη Πέρκα: Η ασφάλεια και έναντι των φυσικών καταστροφών δεν αποτελεί ατομική αλλά συλλογική υπόθεση και ευθύνη της πολιτείας

🆘 Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να θωρακίσει τους πολίτες έναντι της κλιματικής κρίσης την οποία χρησιμοποιεί ταυτόχρονα ως δικαιολογία για να καλύψει τις δικές της πολιτικές επιλογές
❌ Επιλέγουν αφενός να μην θωρακίζουν την Ελλάδα με υφιστάμενα θεσμικά “εργαλεία”, να μην ενισχύουν την πρόληψη ούτε να ενισχύουν το κράτος για να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις φυσικές καταστροφές.