Βίντεο

Η τοποθέτηση της Πέτης Πέρκα στην ακρόαση των φορεών για το σχέδιο νόμου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η τοποθέτηση της Πέτης Πέρκα στην ακρόαση των φορεών για το σχέδιο νόμου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση του Άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151, κατά το μέρος που αφορά τους ‘αποκλεισμένους Διευθυντές’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»