Χωρίς κατηγορία

Η Πέτη Πέρκα για την ασφάλεια στον τομέα των αερομεταφορών, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου για το σ/ν του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών : ‘Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου’

🛫 Για την ασφάλεια στον τομέα των αερομεταφορών, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου για το σ/ν του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών : ‘Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου’.

✂️ Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική κατάργησης των αεροπορικών αρχών στα αεροδρόμια και των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων. Δημιούργησαν μια Αθηνοκεντρική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), μεταφέροντας τους ελέγχους από τα αεροδρόμια σε ένα γραφείο στην πρωτεύουσα.

🙅🏽‍♀️ Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ελληνικά αεροδρόμια να λειτουργούν ‘στον αυτόματο’, μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιότυπης ‘αυτορρύθμισης. Πώς άραγε διασφαλίζεται η νομιμότητα, η ασφάλεια και η άμεση επίλυση λειτουργικών και επιχειρησιακών προβλημάτων στο πεδίο, αφού δεν υπάρχει τοπική κρατική παρουσία, ως θεματοφύλακας της εφαρμογής των Αερολιμενικών Διατάξεων και των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κανονισμών στα αεροδρόμια;