Βίντεο

Ευκλείδης Τσακαλώτος: Τα στοιχεία για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας προκαλούν ανησυχία. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Μέρος αυτού είναι και μια διαφορετική προσέγγιση στην υπαρκτή στεγαστική κρίση. Οι συνοικίες της Αθήνας αλλάζουν χωρίς να δίνεται φωνή στους κατοίκους. Χρειάζεται μια ολιστική παρέμβαση που θα περιλαμβάνει ρύθμιση της αγοράς, αλλά και αύξηση της προσφοράς κατοικιών.