Micro

«Διόνυσος» στου Φιλοπάππου: Θα απαλειφθεί οποιαδήποτε αναγνώριση κυριότητας του ΕΟΤ

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης, η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Κώστας Στρατής, η Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Έλενα Παπαδοπούλου, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Κωνσταντίνος Τσέγας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ ΑΕ Γιώργος Τερζάκης, ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικεφαλής της δημοτικής παράτασης «Ανοιχτή Πόλη» Ρήγας Αξελός και εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής

Από τη συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα:

Στις 13-12-2018 συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η αίτηση ακύρωσης κατοίκων της περιοχής Φιλοπάππου κατά της υπ’ αριθ. 508226/2.7.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Ως κύριος λόγος της αίτησης ακύρωσης, αναφέρεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παρουσιάζει την έκταση επί της οποίας έχουν κτισθεί οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ως ιδιοκτησία απαλλοτριωθείσα υπέρ του ΕΟΤ.

Από το ιστορικό της υπόθεσης, όπως αυτό αναλύθηκε στη σύσκεψη, προέκυψε ότι, δυνάμει της ΥΑ 81926/3733/1956 (ΦΕΚ154/Β΄/9-8-1956), κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή που βρίσκεται στο ανατολικό πρανές του μνημείου Φιλοπάππου και ορίζεται γύρωθεν από τις οδούς Ριτσιώτη Γαριβάλδη και της προέκτασης αυτής Ροβέρτου Γκάλλι και της νέας πλακόστρωτης οδού προς τον Άγιο Δημήτριο. Επίσης, με την ΥΑ 125350/5591/1956 (ΦΕΚ 268/Β΄/12-12-1956), κηρύχθηκαν αρχαιολογικοί χώροι οι λόφοι της Πνύκας και του Φιλοπάππου μέχρι τα κράσπεδα αυτών και την περιοχή του αρχαίου Δήμου Κοίλης μέχρι του ανακηρυχθέντος ήδη ως αρχαιολογικού χώρου λατομείου Κωνσταντέλλου.

Περαιτέρω, δυνάμει του ΒΔ της 31.8.1957 (ΦΕΚ 172/Α’/9.9.1957), τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης των Αθηνών και τμήμα του κατά τα ανωτέρω κηρυχθέντος αρχαιολογικού χώρου, εκτάσεως 13.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου, για τη δημιουργία πλατείας, άλσους και λοιπών συναφών κοινόχρηστων χώρων.

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 10/58 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας, όπου και αναγνωρίζεται ο Δήμος Αθηναίων ως υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης.

Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων δεν προέβη στη μεταγραφή του εν λόγω ακινήτου, αλλά το 2017 και μετά από πίεση που άσκησε η δημοτική παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» υπέβαλε αίτημα για ένταξη στο κτηματολόγιο.

Το 1961 ο ΕΟΤ χτίζει το τουριστικό εστιατόριο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» χωρίς άδεια από την πολεοδομία, το Δήμο και την αρχαιολογική υπηρεσία.

Το 1993 ο ΕΟΤ τακτοποιεί τα κτήρια του που δεν είχαν οικοδομική άδεια, εκδίδοντας διαπιστωτικές πράξεις βάσει του ν. 2160/1993.

Με την υπ’ αριθ. 538202/22-11-1993 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ (1η Διαπιστωτική πράξη για το «ΔΙΟΝΥΣΟ») διαπιστώνεται η νομιμότητα των κτιριακών Τουριστικών εγκαταστάσεων του εστιατορίου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται πως “…το οικόπεδο διεκδικεί και ο δήμος Αθηναίων”, θεωρώντας ως αμφισβητούμενο το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Το 2010 δυνάμει της υπ’ αριθ. 515322/27-10-2010 απόφασης του Προέδρου του ΕΟΤ τροποποιείται η ως άνω διαπιστωτική πράξη του 1993 ως προς της παράγραφο 3 της απόφασης χωρίς να γίνεται αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου.

Το 2014 εκδίδεται και τρίτη διαπιστωτική πράξη με αριθμό 508226/2-7-2014 του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, στην οποία αναφέρεται «η δομημένη επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» στο Λόφο του Φιλοπάππου, οι οποίες έχουν ανεγερθεί από τον ΕΟΤ σε χώρο που έχει απαλλοτριωθεί από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων υπέρ ΕΟΤ, είναι 1.1.65,15 τ.μ.». Έτσι, για πρώτη φορά ο ΕΟΤ αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και επιδιώκει να ιδιοποιηθεί τον χώρο του οικοπέδου.

Στη συνέχεια, με τον ν. 4389/2016 οι αρχαιολογικοί χώροι όπως η εν λόγω έκταση, εξαιρούνται από την μεταβίβαση της κυριότητάς τους στην ΕΤΑΔ, στην οποία μεταβιβάζεται μόνον η διαχείρισή τους.

Ενόψει των προαναφερθέντων αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση νέας απόφασης του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ προς τροποποίηση της διαπιστωτικής πράξης του 2014, προκειμένου να απαλειφθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αναγνώριση κυριότητας του ΕΟΤ επί του εν λόγω οικοπέδου.

Πηγή: Left