Θανάσης Θεοδώρου

24
10

Η τερατολογία της κάνναβης ως εργαλείο έξαρσης του ηθικού πανικού και η απάντηση της Πρόληψης

Ως επαγγελματίες που εργαζόμαστε στο αντικείμενο των εξαρτήσεων, εντός και εκτός πρόληψης, θα πρέπει να καλέσουμε επίσημα την πολιτική ηγεσία της χώρας γενικότερα, αλλά και του Υπουργείου Υγείας πιο συγκεκριμένα, να ανοίξουν επιτέλους τον επιστημονικό διάλογο για ένα νέο μοντέλο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, που θα περιλαμβάνει και θεσμικές τομές ουσίας. Σε ένα τέτοιο διάλογο, δίχως αγκυλώσεις αλλά και με επιστημονική τεκμηρίωση, οι εργαζόμενοι-ες σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με το επιστημονικό αντικείμενο των εξαρτήσεων θα πρέπει να καταθέσουμε την πολυετή εμπειρία μας αλλά και να αξιολογήσουμε εφαρμοσμένα και προτεινόμενα μοντέλα με στόχο «τη συμβολή στην υπόθεση της αυτονομίας του ανθρώπου μέσα από την επανασυγκρότηση των κοινοτήτων του»