Ζώης Πεπές

19
11

Σε βάρος του Δημοσίου η πρόταση για την τράπεζα Πειραιώς

Η μελλοντική ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας δεν αποφεύγεται με την προτεινόμενη μετατροπή των CoCos, και δεδομένων των αναμενόμενων ζημιών που καταγράφονται από τη κακή διαχείριση των κόκκινων δανείων, που φαίνεται και από δημοσιεύματα που αφορούν τον τρόπο που χαρίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε φίλους επιχειρηματίες, η μελλοντική κεφαλαιακή ενίσχυση θα πρέπει να καλυφθεί με νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το ποσό της οποίας θα προσδιορισθεί με βάση τις ζημίες που θα προκύψουν, θα λειτουργήσει σαν εργαλείο για τη σημαντική απομείωση και συρρίκνωση της συμμετοχής του Δημοσίου, με δεδομένη την απαγόρευση συμμετοχής του ΤΧΣ και της βούλησης της κυβέρνησης και των θεσμών που εποπτεύουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, προκειμένου να προχωρήσει νέα ιδιωτικοποίηση. Αν οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας προσδιορισθούν στα 600 εκατ., δεδομένου ότι η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα προσδιορισθεί με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής (σήμερα κινείται στο επίπεδο 0,60 ευρώ ανά μετοχή) και την κερδοσκοπική πολιτική των συμμετεχόντων ιδιωτών μετόχων και των funds να πιέσουν την τιμή έκδοσης σε χαμηλά επίπεδα (με βάση την εμπειρία των τελευταίων αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών), η συμμετοχή του Δημοσίου μέσω της συμμετοχής του ΤΧΣ ενδέχεται να υποστεί σημαντική συρρίκνωση και να κυμανθεί μετά την αύξηση των κεφαλαίων γύρω στο 15%, ανάλογα με την τιμή έκδοσης. Δηλαδή, οι ιδιώτες με 600 εκατ. ευρώ, μπορούν να ελέγχουν το 80-85% της τράπεζας, θέτοντας τη λειτουργία της τράπεζας, χρηματοδοτήσεις και διαχείριση κόκκινων δανείων, στην εξυπηρέτηση των δικών τους επιχειρηματικών προτεραιοτήτων, ενώ θα έχουν προστεθεί στο δημόσιο χρέος περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Συμπέρασμα, με τη διαφαινόμενη, από διαρροές στον Τύπο, πρόταση της κυβέρνησης να πληρωθούν τα CοCos και να μην συμμετέχει το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, υλοποιείται το χειρότερο σενάριο για τα συμφέροντα του Δημοσίου. Δηλαδή, δεν θα εισπραχθούν οι τόκοι των CoCos για όσο διάστημα η τράπεζα έχει την υποχρέωση να τους καταβάλει και πραγματοποιείται σημαντική συρρίκνωση της συμμετοχής του ΤΧΣ, σε ποσοστό κατά το μισό έναντι του σημερινού ποσοστού.