Κωστής Παπαδημητρίου

25
02

Η καταστροφή της μεσαίας τάξης

Η ώριμη παγκοσμιοποίηση και η μετανάστευση έπληξαν την (μέχρι τότε ενιαία) μεσαία τάξη με τον ίδιο τρόπο που νωρίτερα είχαν χτυπήσει τα χαμηλότερα εισοδήματα Η συζήτηση περί γενιάς των 1.000 ευρώ στην Ισπανία, την Ιταλία και αλλού ή των 700 ευρώ στην Ελλάδα ξεκίνησε ήδη στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και ήταν ακριβώς η συζήτηση περί της αδυναμίας των παιδιών της μεσαίας τάξης να παραμείνουν μεσαία τάξη