Αντιλιάν Κοτζάι

19
05

Ζητάμε ακόμα το αδύνατο ενάντια στον ρεαλισμό

Ο Μάης του ''68 δεν κατάφερε να πραγματώσει τα αιτήματά του. Ωστόσο ταρακούνησε την ιστορική κίνηση και λειτουργεί σαν φάρος για κάθε καταπιεσμένο. Οι ιδέες της εξέγερσης είναι στις ημέρες μας πιο επίκαιρες από ποτέ. Στην εποχή του νεοφιλελεύθερου ρεαλισμού εμείς «ζητάμε -ακόμα- το αδύνατο»
06
08

Η «αριστεία» ως μορφή ταξικής καταπίεσης και υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η περίφημη αριστεία το μόνο που κάνει είναι να αναπαράγει τον κοινωνικό ανταγωνισμό και τον φθόνο μεταξύ των ανθρώπων, εν αντιθέσει με την αλληλεγγύη που έχει σαν κέντρο την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών και όχι το εγωιστικό κέρδος.