Αιμίλιος Χριστοδουλίδης

25
02

Ευρωπαϊκός παρασυνταγματισμός

Εάν έχει νόημα αυτή η όψιμη καταγγελία του έρποντος ευρωπαϊκού παρα-συνταγματισμού, και αν έχει νόημα η αναδρομή που επιχειρήθηκε στις τρεις στιγμές της ευρωπαϊκής περιπέτειας, επικεντρώνεται στη σταδιακή υπαγωγή του κοινωνικού στη λογική της αγοράς, και η επακόλουθη απόλυτη αφομοίωση και έκλειψή του.