Νίκη Μπουλιγαράκη

13
09

Ψηφιακό Κόμμα: Πανάκεια ή Απειλή;

Ισχυρό επιχείρημα για τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεί η ενίσχυση της συμμετοχής των μελών του κόμματος που η παραδοσιακή λειτουργία των οργανώσεων δεν προάγει στο βαθμό που επιθυμούμε. Πραγματικά, η ψηφιακή συμμετοχή με την καταγεγραμμένη έκφραση άποψης μπορεί να αξιοποιηθεί θετικά από το κόμμα. Όμως, η ίδια αυτή η μορφή άμεσης δημοκρατίας μπορεί να καταντήσει κενό γράμμα, εάν δεν συνοδεύεται από την ύπαρξη ενός διαφανούς μηχανισμού ο οποίος θα έχει τα μέσα και τη βούληση και θα θέτει κανόνες, ώστε οι απόψεις που κατατίθενται να αξιοποιούνται από το κόμμα, και δεν θα επιτρέπει τη μετατροπή της πλατφόρμας σε εργαλείο εκτόνωσης.