Βίντεο

Θεανώ Φωτίου: Μόνο με την αυστηρή εφαρμογή του νόμου του 2018 προωθούνται πραγματικά οι θεσμοί της αναδοχής και υιοθεσίας.

Κατά την ομιλία μου σε εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) για την αναδοχή, τόνισα τα εξής:
Ο νόμος του 2018 που εφαρμόστηκε με την ψηφιακή πλατφόρμα www.anynet.gr τον Απρίλιο 2019, ήταν εμβληματικός διότι:
(1) Διασφαλίσαμε τη διαφάνεια μέσω της ψηφιακότητας ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής.
(2) Θεσπίσαμε ενιαίους κανόνες για την αναδοχή και την υιοθεσία που διέπονται από διαφορετικά νομικά καθεστώτα.
(3) Πετύχαμε την επιτάχυνση των χρόνων με τη θεσμοθέτηση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) ως ΝΠΔΔ, επιστημονικού συμβούλου της Πολιτείας.
(4) Κάθε παιδί αποκτά φηφιακά -από την πρώτη στιγμή εισαγωγής του σε καθεστώς προστασίας- το Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ), που καθορίζει και την επιλογή των γονέων. Ενώ το παιδί, με την ενηλικίωσή του, μπορεί να βρει τις ρίζες του.
(5) Οι γονείς κάνουν ψηφιακά την αίτηση σε δημόσιες δομές ή σε κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι αξιολογήσεις τους γίνεται γίνονται από δημόσιους κοινωνικούς λειτουργούς.
(7) Θεσμοθετήθηκε η επαγγελματική αναδοχή ώστε έμπειροι άνθρωποι να βοηθούν παιδιά με ειδικά προβλήματα.
Από τότε, με δύο νόμους τροποποιοιήθηκαν πολλά άρθρα του νόμου και εκδόθηκαν δύο ΚΥΑ. Αντί όμως να βελτιωθεί η εφαρμογή του, ανατράπηκε η ουσία του, προκαλώντας μείζονα προβλήματα:
(α) Οι χρόνοι από την αίτηση μέχρι της απόδοση παιδιού στον θετό ή ανάδοχο γονιό επιμηκύνθηκαν φοβερά, με τους κοινωνικούς λειτουργούς του ΣΚΛΕ να έχουν ελάχιστη συμμετοχή στη διαδικασία.
(β) Δεν υπάρχει ενημέρωση από το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο προς τους υποψήφιους θετούς γονείς ότι δεν υπάρχουν νήπια και μωρά προς υιοθεσία, δηλαδή με πλήρη απουσία φυσικού οικογενειακού περιβάλλοντος.
(γ) Δεν εφαρμόζεται σωστά το ταίριασμα παιδιών με υποψήφιους γονείς που γινόταν, όπως ρητά οι ειδικοί επιστήμονες είχαν υποδείξει, χωρίς να προηγείται επαφή γονιών με παιδιά. Σήμερα έχουμε καταγγελίες ότι γονείς βλέπουν παιδιά στις δομές πριν από αυτό το στάδιο.
(δ) Ενώ στο νόμο υιοθεσία και αναδοχή είναι διαφορετικές διαδικασίες που δεν αφορούν το ίδιο παιδί, σήμερα καταγγέλλεται ότι δίνονται παιδιά για άτυπη αναδοχή εν όψει πιθανής υιοθεσίας.
(ε) Από καταγγελίες, και από ερώτηση προς Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, φαίνεται ότι υπάρχουν Εισαγγελείς που δίνουν παιδιά για προσωρινή αναδοχή χωρίς να είναι σαφές αν οι γονείς έχουν ενταχθεί σε ειδικό μητρώο και αν έχουν λάβει εκπαίδευση.
(στ) Η αύξηση των ορίων ηλικίας για την αναδοχή δημιουργεί ηλικιακό χάσμα μεταξύ γηραιών αναδόχων και εφήβων αναδεχόμενων, με πιθανά τεράστια προβλήματα συμβίωσης.
(ζ) Δεν υπάρχει ακόμη Μητρώο Επαγγελματιών Αναδόχων για ανάπηρα παιδιά σε εφαρμογή της ΚΥΑ που εκδόθηκε πέρυσι με καθυστέρηση 4 χρόνων.
Συγχρόνως, με νομοθετήματα και ενέργειες ανακόπτεται ο θεσμός της αναδοχής αλλά και η διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης της οποίας η αναδοχή αποτελεί μείζον μέσο:
(α) Ενώ νομοθετήθηκαν παροχές μητρότητας σε εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα που δίνονται και σε θετές μητέρες παιδιού έως 8 ετών, οι ανάδοχες μητέρες εξαιρέθηκαν.
(β) το επίδομα στους θετούς γονείς ανάπηρου παιδιού, αντί να αυξηθεί, όπως είχαμε περιλάβει σε ΚΥΑ έτοιμη προς υπογραφή, μειώθηκε, γιατί συμψηφίστηκε με το επίδομα αναπηρίας του παιδιού.
(γ) Με ΚΥΑ του 2022 επιτρέπεται η δημιουργία νέων ιδρυμάτων μέχρι 20 παιδιών, ενάντια σε κάθε σύγχρονη αντίληψη και Ευρωπαϊκή Οδηγία.