ΣΕΒ

30
10

Το εφιαλτικό μέλλον των εργασιακών σχέσεων που αποζητά ο ΣΕΒ

Προτείνει ουσιαστικά την πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την προώθηση των πλέον εφιαλτικών μέτρων στην αγορά εργασίας, όπως οι συμβάσεις «μηδενικών ώρών» (zero hours contracts), τις συμβάσεις σύντομης διάρκειας (short term contracts). Ακόμα, στις προτεινόμενες «νέες μορφές απασχόλησης» περιλαμβάνει συμβάσεις εργασίας με πληθοπορισμό (crowdwork), τις συμβάσεις σύντομης διάρκειας (short term contracts), προσωρινής εργασίας ή εργασίας κατά παραγγελία (on demand work), τις «μικροσυμβάσεις» (mini jobs), διάφορες μορφές τηλεργασίας και κινητής εργασίας με χρήση εφαρμογών και νέων τεχνολογιών, συμβάσεις αστικού δικαίου (σύμβαση έργου, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών) και οι συμβάσεις επιμερισμού θέσεων εργασίας.