Κριτική βιβλίου

21
08

Ο ελληνικός τουρισμός την περίοδο 1950-1974

Η μελέτη της άνθησης του ελληνικού τουρισμού στο πλαίσιο των μετασχηματισμών της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα από τις αρχές της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας μέχρι σήμερα. Το βιβλίο του Μιχάλη Νικολακάκη πιάνει το νήμα της ιστορικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού από τις αρχές της δεκαετίας του πενήντα και για μία εικοσαετία, εξετάζοντας τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, αλλά και τις πολιτικές επιλογές που επέδρασαν καθοριστικά στη διαμόρφωση των κεντρικών χαρακτηριστικών του.