δημόσιος τομέας

20
06

Δημόσιος ή Ιδιωτικός τομέας; Μια συζήτηση που πάλιωσε

Η έρευνα με τίτλο «H αλήθεια για το ελληνικό δημόσιο. Μισθολογική Δαπάνη – Απασχόληση – Ανάπτυξη σχετική με τις θέσεις εργασίας στο Δημόσιο» είναι η πρώτη προσπάθεια από μια κυβέρνηση να απαντήσει με τρόπο εμπεριστατωμένο στα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα, στις μισές αλήθειες και στις ανακρίβειες του ΣΕΒ, αλλά και να συμβάλει αποφασιστικά στην αναδιοργάνωση του κράτους, καταδεικνύοντας τα κενά και τις αδυναμίες ενός δημοσίου αποδυναμωμένου σημαντικά λόγω υποστελέχωσης και αποεπένδυσης.