Βίντεο

Πέτη Πέρκα: «Σε ιδιώτες μεταφέρονται δημόσιες εξουσίες και η απαιτούμενη κρατική παρέμβαση στη πληγείσα Θεσσαλία»

Εισήγηση της Βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέα της Νέας Αριστεράς στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχέδιου του ΥΠΕΝ «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας»

Η Πέτη Πέρκα ξεκίνησε την εισήγησή της αναφέροντας «παρά το γενικό τίτλο του νομοσχεδίου περί αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και, μάλιστα, πολυεπίπεδα, σε πολλά σημεία αστοχεί και δε συνδέει τα εργαλεία άσκησης της πολιτικής, τα διαθέσιμα μέσα και τους πόρους με τους στόχους και, βεβαίως, προκαλεί αλγεινή εντύπωση η παράκαμψη της διάρκειας της διαβούλευσης και γιατί έγινε και μια διπλή παράλληλη διαβούλευση για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας».
Εστίασε στα άρθρα του νομοσχέδιου που αφορούν τη δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας (ΟΔΥΘ Α.Ε.) για τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας. Όπως τόνισε η Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, δεν ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία, για να καλύψει το ζήτημα της υλοποίησης έργων και δράσεων, για να καλύψει τον κατακερματισμό της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης και με αυτό τον τρόπο να υλοποιηθούν τα έργα και οι δράσεις, αλλά για να μεταφέρει δημόσιες εξουσίες σχετικές με τη διαχείριση του νερού άρδευσης, της κατασκευής και διαχείρισης υποδομών της αγροτικής ανάπτυξης και, ενδεχομένως, της ενεργειακής μετάβασης. «Η διαδικασία είναι εξαιρετικά προβληματική και εντάσσεται σε μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης αναγκαίας κρατικής παρέμβασης σε μια περιοχή που πλήττεται οικονομικά και κοινωνικά από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης» σημείωσε.
Άσκησε έντονη κριτική στη κυβέρνηση λέγοντας ότι «το κυριότερο είναι ότι με βάση τη Θεσσαλία προτείνεται η δημιουργία οργανισμών διαχείρισης υδάτων σε κάθε λεκάνη απορροής της χώρας, όπου θα λειτουργούν με όρους ιδιωτικής οικονομίας. Ο φόβος για την ιδιωτικοποίηση των υδάτων άρδευσης μετά τη μεθόδευση για ιδιωτικοποίηση των υδάτων ύδρευσης σε όλη τη χώρα είναι δικαιολογημένος και με απρόβλεπτες συνέπειες στους γεωργούς και στο κόστος παραγωγής».
Τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη, συνεπάγεται τη μεταφορά σημαντικών δημόσιων εξουσιών σε ιδιωτικά χέρια, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη δημόσια εποπτεία στη διαχείριση των ζωτικών υδατικών πόρων. Εν συνεχεία, είπε χαρακτηριστικά: «Η εταιρεία, λοιπόν, θα είναι ταυτόχρονα πάροχος υπηρεσιών ύδατος για το αρδευτικό νερό και ελεγκτής, αφού μπορεί και επιβάλλει πρόστιμα, ενώ, παράλληλα, υποκαθιστά το στενό δημόσιο, διότι αδειοδοτεί τις χρήσεις νερού. Είναι άκρως επικίνδυνο το γεγονός ότι όλες αυτές οι δημόσιες εξουσίες μεταφέρονται σε ιδιώτες. Το επιχείρημα ότι όλο το πακέτο των μετοχών θα ανήκει στα συναρμόδια Υπουργεία δεν πείθει γιατί η πρακτική αυτή έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνει, απλά για να διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση».
Επέκρινε, δε, τις υψηλότατες -δίχως λόγο- αμοιβές που προβλέπονται για τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΘ Α.Ε. και το γεγονός ότι τα μέλη αυτά δεν θα υπέχουν καμία ευθύνη. Τόνισε, επίσης, ότι είναι ύποπτο το γεγονός ότι εξαιρείται η ως άνω ΑΕ από τις διατάξεις που αφορούν την ψηφιακή διαφάνεια. Υπογράμμισε, ότι η συνταγματικά επιβεβλημένη βεβαιότητα ότι το νερό θα είναι προσιτό στους πολίτες δεν απορρέει από το καταστατικό της ως άνω εταιρείας. «Επιπλέον, στις αρμοδιότητες της εταιρείας είναι και η εισήγηση σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, δηλαδή μια ανώνυμη εταιρεία μπορεί να προτείνει αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επεσήμανε ότι με την πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση των ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων), προκαλείται ανησυχία για την αύξηση τους κόστους άρδευσης και την απώλεια της τοπικής διαχείρισης. Λόγω της κατάργησής τους δεν θα λύνονται άμεσα τα προβλήματα, θα αυξηθούν τα λειτουργικά έξοδα και, κατά συνέπεια, η εισφορά άρδευσης. «Η εξέλιξη αυτή δείχνει περιορισμένη συνειδητοποίηση των προβλημάτων που υπάρχουν» ανέφερε με έμφαση. Σε αρκετούς ΤΟΕΒ υφίστανται σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης, λόγω έκτακτης ανάγκης μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias, καθώς και άλλα σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα. Η κατάργηση, συνεπώς, όλων των φορέων αυτών πιθανόν να επηρεάσει την υλοποίηση των παραπάνω έργων που χρειάζεται άμεσα η Θεσσαλία.
Κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αντισυνταγματική διάταξη που αφορά στο προσωπικό που μεταφέρεται στον ΟΔΥΘ Α.Ε. Στην πραγματικότητα καταργεί τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων με τη μετατροπή της μορφής της εργασιακής τους σχέσης σε ΙΔΑΧ. Ρύθμιση καθαρά αντισυνταγματική, διότι αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 4 και 103 παρ.4 του Συντάγματος.
Επιπλέον, επέκρινε την κυβέρνηση ότι παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας, διότι δημιουργούνται υπάλληλοι δύο ταχυτήτων στον ΟΔΥΘ Α.Ε. «Οι υπάλληλοι που θα προέρχονται από τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους υπαλλήλους», πρότεινε.
Ακολούθως, στην ενότητα Β΄ των δασικών διατάξεων η Βουλεύτρια Φλώρινας παρατήρησε ότι αντί να ενισχύεται η Δασική Υπηρεσία και να μπορεί αυτή σε συνεργασία με τους Δασικούς Συνεταιρισμούς να διαχειρίζεται τα δάση μεταφέρεται αυτή η διαχείριση σε ιδιώτες, χωρίς αυστηρά κριτήρια ως προς την αντιπυρική προστασία και ειδικά για τις προστατευόμενες περιοχές. «Κατά την προσφιλή τακτική, που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση σας, με τα Υβριδικά Συνεργατικά Σχήματα δίνετε τη διαχείριση των δασών σε μεγάλες εταιρείες, κυρίως ξυλοβιομηχανίες και αποκλείονται τα μικρά τοπικά συνεταιριστικά σχήματα που θα ωφελούσαν την τοπική οικονομία.
Η επιλογή να δοθεί η εκμετάλλευσή των δασών σε ξένα επιχειρηματικά σχήματα ουσιαστικά αποκόβει την τοπική κοινωνία από τους πλουτοπαραγωγικούς της πόρους δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη ρύθμιση για τη συνεργασία αδύναμων οικονομικά Δασικών Συνεταιρισμών εργασίας με πανίσχυρες ιδιωτικές εταιρείες είναι ετεροβαρής και ουσιαστικά οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των δασών».
Συνέχισε λέγοντας ότι «τα δάση και τα προϊόντα τους αποτελούν δημόσιο αγαθό, το οποίο εμπορευματοποιείται για όφελος ιδιωτών. Τόνισε, για πολλοστή φορά, ότι είναι κρίσιμη η σαφής θεσμοθέτηση των αντιπυρικών σχεδίων των Δασικών Υπηρεσιών και η εναρμόνιση και ο συντονισμός τους με τις διαχειριστικές μελέτες, που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.
Η Βουλεύτρια Φλώρινας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Φλώρινα που είναι η πιο κρύα περιοχή και οι κάτοικοί της δεν μπορούν να θερμανθούν και παράλληλά συντελείται και η απολιγνιτοποίηση. Ζήτησε να διευκρινιστεί αν αυτό που τόσα χρόνια δινόταν ως ατομικές ανάγκες στους ορεινούς και παραδασώδεις πληθυσμούς θα δίνεται πλέον με χαμηλό τίμημα. Θα πρέπει η ξυλεία ατομικών αναγκών να παραχωρείται δωρεάν στους παραδασόβιους πληθυσμούς και ιδιαίτερα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ολοκλήρωσε την εισήγησή της αναφέροντας ότι θα συνεχίσει την κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχέδιου με τις ενότητες της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.