Βίντεο

Πέτη Πέρκα: Δικαιοσύνη – Αλληλεγγύη – Συντροφικότητα. Αυτά που ξαναβρίσκουμε και εκπέμπουμε

📍 Η πανελλαδική ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέα Αριστερά ένα σοβαρό βήμα προς την κατευθύνση της αξιοπιστίας, ως ένα σύγχρονο, οικολογικό κόμμα της ριζοσπαστικής-ανανεωτικής Αριστεράς. Ένα σημείο αναφοράς για τους πολίτες.