Βίντεο

Η Πέτη Πέρκα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

❌ Οι επιλογές της κυβέρνησης για τις θέσεις των Συμβούλων στην Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν καλύπτουν το κριτήριο της αμεροληψίας
⚙️ Ως Μηχανικός του Δημοσίου, έχω δει από κοντά τα προβλήματα, εντοπίζω ‘με το μάτι’ τις ‘φωτογραφικές’ προκηρύξεις. Τα τελευταία χρόνια οι σχετικές καταγγελίες έχουν αυξηθεί, παρακολουθούμε σωρεία απευθείας αναθέσεων, υπερτιμολογήσεων, εναρμονισμένων πρακτικών κτλ. Ο ρόλος της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε όλα αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, διότι θα μπορούσε να μετριάσει όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από το ρόλο της Αρχής ως ανεξάρτητη, αντιθέτως τα εν λόγω φαινόμενα έχουν αυξηθεί