Βίντεο

Έφη Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα πραγματοποιείται μία πρωτοφανής μεταφορά πλούτου από τα λαϊκά και μεσαία στρώματα προς κυρίως τις εισηγμένες εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν δυσθεώρητα κέρδη

➥ Στην #Ελλάδα πραγματοποιείται μία πρωτοφανής μεταφορά πλούτου από τα λαϊκά και μεσαία στρώματα προς κυρίως τις εισηγμένες εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν δυσθεώρητα κέρδη.
➥ Μια πρωτοφανής αντίστροφη αναδιανομή πλούτου όχι μόνο για το ιστορικό προηγούμενο της χώρας, αλλά και σε σχέση με την υπόλοιπη #Ευρώπη.
➥ Η ΝΔ υπηρετεί το μοντέλο της φτηνής εργασίας, με χαμηλό μισθό και χαμηλού κόστους κοινωνικές υπηρεσίες.
➥ Για να αντιστραφεί αυτή η πραγματικότητα, που έχει δομηθεί μέσα από συγκεκριμένες επιλογές, χρειάζεται μια εντελώς αντιπαραθετική στρατηγική. Που θα διευρύνει το μερίδιο των μισθών και αποδοχών στο ΑΕΠ, θα αλλάξει τη σχέση άμεσων-έμμεσων φόρων, θα επενδύσει σε δημόσια αγαθά –στέγη, ενέργεια, υγεία, παιδεία- που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη. Αυτή την αντιπαραθετική πολιτική πρόταση υποστηρίζει η Νέα Αριστερά