Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ

20
08

Ο ΕΟΠΥΥ βάζει εμπόδια στην πρόσβαση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σε νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εξασφαλίζουν καλή ρύθμιση και ποιότητα ζωής

Πριν λίγες μέρες (8/8/2022) δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Αρ.Φύλλου 4204) η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για την…
01
06

39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: «Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η φοίτηση των προσφύγων μαθητών και μαθητριών της δομής του Ελαιώνα στα σχολεία που φοιτούν σχεδόν από το 2016»

Πρωταρχικό μέλημα του κράτους για τηναντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης πρέπει να είναι η εμπέδωση του σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων και ακολούθως ένας ενταξιακός σχεδιασμός που θα στηρίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και στην αλληλεγγύη. Στη δομή του Ελαιώνα διαβιούν σε άσχημες συνθήκες περίπου2800 πρόσφυγες, κυρίως οικογένειες με 662 παιδιά σε σχολική ηλικία μεταξύ 4 και14 ετών. Περαιτέρω, 340 παιδιά είναι εγγεγραμμένα σε 17 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής, καθώς και στο παράρτημα του 54ου νηπιαγωγείου που βρίσκεται εντός της δομής. Αυτή την στιγμή διαβιούν σε τραγικές  συνθήκες εξαθλίωσης και αστεγίας εκατοντάδες αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εντός της δομής χωρίς πρόσβαση σε κανένα βοήθημα οικονομικό ή υλικό. Την ευθύνη για αυτή την κατάσταση την έχει η κυβέρνηση με την προχειρότητα της ενταξιακής πολιτικής που έχει εφαρμόσει και την επιλογή της να περικόψει ακόμα και το πενιχρό οικονομικό βοήθημα το οποίο εξασφάλιζε για τις οικογένειες με αποτέλεσμα να υποσιτίζονται οι μαθητές/τριες και οι οικογένειες τους. Αν και η Κυβέρνηση διατείνεται ότι ο Ελαιώνας θα γίνει πρότυπο κέντρο ταχύρρυθμης ένταξης, φημολογείται έντονα ότι θα εκδιωχθεί πληθυσμός που έχει ήδη ξεκινήσει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία. Αναντίρρητα, ο «εκτοπισμός»των οικογενειών από τη δομή του Ελαιώνα θα πλήξει ανεπανόρθωτα τόσο τη σχολική πορεία των προσφύγων μαθητών/τριών όσο και τα σχολεία της περιοχής που θα χάσουν τους μαθητές/τριες.Τονίζεται ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν ξεκινήσει τη φοίτησή τους από το 2016, κατέχουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα λόγω της σταθερότητας της φοίτησής τους  και αποτελούν διαμεσολαβητές/τριες για τους γονείς τους τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις επαφές τους με νοσοκομεία και λοιπές υπηρεσίες, καλύπτοντας μερικώς το κενό που έχει δημιουργήσει η κυβερνητική αδράνεια στη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης.  Επειδή ο εκτοπισμός αυτός υποσκάπτει την ενταξιακή εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών και μαθητριών. Επειδή βασικός πυλώνας κοινωνικής ένταξης και αποτελεσματικής διαχείρισης του «προσφυγικού», είναι η ίδια η εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά στα ανήλικα προσφυγόπουλα. Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ, 2018), η πρόσβαση στο σχολείο αποτρέπει καταστάσεις που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε «γκετοποίηση». Ως εκ τούτουη εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επιτελείται σε κατάλληλο προς το σκοπό αυτό χώρο και όχι εντός των Δομών Φιλοξενίας, καθώς κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, την οποία δημόσια υποστηρίζει και η UNICEF. Επειδή εκθέτει ανεπανόρθωτα τη χώρα, που ήταν παράδειγμα καλής πρακτικής και πιλότος σε Συμβούλιο Ευρώπης και ΕΕ. Επειδή η κυβέρνηση έχει διαλύσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης που είχε δομήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για πάνω από 13.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη πολύ μεγάλος αριθμός προσφυγόπουλων παραμένει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς στις αρχές Ιανουαρίου φοιτούσαν μόλις 1483 παιδιά, και με το άνοιγμα των σχολείων η κατάσταση αυτή δεν έχει βελτιωθεί. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: Δεσμεύονται ότι δεν θα απομακρυνθούν οι πρόσφυγες μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία τους, καθώςκαι ότι θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη φοίτηση αυτών στα σχολεία που είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες;
22
06

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί εξακολουθεί να αναγράφεται το θρήσκευμα στους απολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

Προτίθεται να μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;