Κωνσταντίνος Βέργος

04
07

Ο πλανήτης χρωστάει 217 τρισ. δολάρια!

Το παγκόσμιο χρέος φτάνει στο 327% του ΑΕΠ - Οι κίνδυνοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν μικρούς κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως αποτελεί έναν νέο μεγάλο ασθενή, έναν τεράστιο αδύναμο κρίκο σε ενδεχόμενη κατάρρευσης των αγορών δανεισμού.