Τάκης Νικολόπουλος Δημήτρης Καπογιάννης

29
07

Τοπικά συμπληρωματικά νομίσματα: Πώς μπορούν να γίνουν μοχλοί εναλλακτικής χωρο-τοπικής ανάπτυξης

Η κρίση εμπιστοσύνης όσον αφορά στους δεσπόζοντες νομισματικούς μηχανισμούς οδηγεί, ιστορικά, στην αναζωπύρωση συζητήσεων σχετικά με την επινόηση εναλλακτικών λύσεων για το ξεπέρασμά της ή για την άμβλυνση των συνεπειών που αυτή προκαλεί. Δεν είναι, επομένως, δυσεξήγητο πως ο κλονισμός εμπιστοσύνης ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων έναντι του συμβατικού νομίσματος -που καταγράφηκε και κατά την τελευταία κρίση (2008 και μετά), όπου κυρίαρχη υπήρξε η χρηματοπιστωτική διάσταση αυτής- οδήγησε σε πολλαπλασιασμό σχετικών αναζητήσεων και κοινωνικών πειραματισμών. Πειραματισμών αναφορικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων ή νεοφυών εναλλακτικών τοπικών (κατ’ άλλους και κοινωνικών) νομισμάτων. Ήδη μέχρι το 2013 είχαν καταγραφεί περίπου 5.000 τέτοια νομίσματα.