Γιώτα Λαζαροπούλου

07
05

Τηλεργασία, η επόμενη ημέρα

Κάθε έστω και λίγο υποψιασμένος υπάλληλος αντιλαμβάνεται ότι η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι μπορεί να λειτουργήσει ως η τέλεια παγίδα. Αν ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα με ένα laptop και μια σύνδεση Internet να εργαστεί κανονικά, τι θα εμποδίσει τον κάθε προϊστάμενο να ζητήσει την παράδοση ενός project, την διεκπεραίωση μιας παραγγελίας ακόμα και το Σαββατοκύριακο ή/και σε μέρα απεργίας; Πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου και της καταγραφής των υπερωριών από την Επιθεώρηση Εργασίας; Ακόμα και αν ο ίδιος ο εργαζόμενος προχωρήσει σε σχετική καταγγελία πώς μπορεί να στοιχειοθετήσει τη παραβίαση του ωραρίου; Εξάλλου θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον ιδιωτικό τομέα η καταγγελία από την πλευρά του εργαζομένου (ατομικά) προς την Επιθεώρηση Εργασίας ισοδυναμεί με απόλυση, άμεσα ή λίγο αργότερα. (Μόνο εργαζόμενοι που έχουν αποφασίσει και αποδεχτεί το ενδεχόμενα να χάσουν τη δουλειά τους, προχωρούν σε καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας). Στις μέρες της πανδημίας πολλοί εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν τη χρησιμότητα του Σωματείου. Όσοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες μπορούσαν να απευθυνθούν σε σωματείο (αναφερόμαστε πάντα στον ιδιωτικό τομέα) είχαν μια ελπίδα ότι θα εισακουστούν τα αιτήματά τους, ότι θα εφαρμοστούν τα νομίμως προβλεπόμενα.