Έφη Παρίση-Δημήτρης Παπανικολόπουλος-Αγγελίνα Γιαννοπούλου-Δημήτρης Τσέκερης-Γιάννης Κιουβρέκης