Χωρίς κατηγορία

Νίκος Φίλης: Εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία, υποχρηματοδότηση για τα ΑΕΙ

Αν και το συνολικό κόστος της πανεπιστημιακής αστυνομίας σκοπίμως δεν έχει διευκρινιστεί από την κυβέρνηση, με βάση ανακοινώσεις αλλά και την εκτίμηση του ΓΛτΚ, αναμένεται να ξεπερνά τα 25-30 εκ. € ετησίως. Εύλογο, με μισθοδοσία 1.000 ατόμων και τα υπόλοιπα έξοδα εξοπλισμού και κίνησης. Εξάλλου 30 εκ. € (!) είχε ανακοινώσει η υπουργός (Δεκ. 2020) μόνο για τον εξοπλισμό εγκατάστασης (ελεγχόμενη είσοδος, έλεγχος και καταγραφή του χώρου με ηλεκτρονικά μέσα κ.ά.).

Είναι τραγικό πού οδηγούν τα ελληνικά πανεπιστήμια οι ιδεολογικές τους εμμονές αλλά κυρίως οι πολιτικοί και εκλογικοί τους σχεδιασμοί: είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το Εθνικό Καποδιστριακό και το ΑΠΘ, λαμβάνουν φέτος τακτική επιχορήγηση 26,9 εκ. €, δηλαδή λιγότερο από όσο θα στοιχίζει ετησίως η πανεπιστημιακή αστυνομία! Ή, για να δώσω μια άλλη εικόνα, οι αστυνομικοί στα πανεπιστήμια θα κοστίσουν όσο η ετήσια επιχορήγηση ΕΞΙ εκ των μεγαλύτερων ΑΕΙ της χώρας: Του ΕΜΠ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου και των πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Κρήτης, Πατρών και Αιγαίου! Όλα μαζί αυτά λαμβάνουν φέτος μικρότερη επιχορήγηση από όσο θα κοστίζει η πανεπιστημιακή αστυνομία ετησίως!

Κι αυτά προγραμματίζονται την ίδια στιγμή που όλα τα πανεπιστήμια αναφέρουν ότι έχουν ελλείψεις στα στοιχειώδη που αφορούν την εκπαιδευτική και ερευνητική τους λειτουργία, γιγαντιαίες ελλείψεις σε διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό -ενώ το χειμώνα δεν μπορούσαν να αγοράσουν ως και πετρέλαιο θέρμανσης!

Νίκος Φίλης

Ανάρτησή του στο Facebook