Συνεντεύξεις

Εφη Αχτσιόγλου: Iστορική τομή η κατάργηση των αναιτιολόγητων απολύσεων

Συνέντευξη στον Ανδρέα Πετρόπουλο

 

* Κυρία υπουργέ, πότε θα κατατεθεί η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της;

Το νομοσχέδιο είναι πλέον έτοιμο και η ψήφισή του εξαρτάται από τον προγραμματισμό της Βουλής. Η ρύθμιση των 120 δόσεων θα αφορά όσους έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία έως και τις 31.12.2018.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, για πρώτη φορά, εκτός από κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85%, θα έχουν και κούρεμα της βασικής οφειλής. Το κούρεμα κεφαλαίου θα προέρχεται από τον εξής μηχανισμό: για τα έτη 2002 έως 2016 ως οφειλόμενη εισφορά του ασφαλισμένου δεν θα λογίζεται το ποσό που οφείλει, αλλά η κατώτατη εισφορά που έχει ορίσει ο Ν. 4387/2016, δηλαδή τα 160 ευρώ τον μήνα για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ. Η νέα οφειλή, μειωμένη κατά 65% μεσοσταθμικά, θα αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Στους αγρότες, επειδή ο επανυπολογισμός δεν τους εισφέρει κάτι γιατί είχαν χαμηλές εισφορές το προηγούμενο διάστημα, θα γίνεται κούρεμα προσαυξήσεων 100% και 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

Στη ρύθμιση εντάσσονται και οφειλές των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενούς τους. Οι οφειλές θα μπορούν να αποπληρωθούν σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Για εφάπαξ εξόφληση θα υπάρχει 100% κούρεμα προσαυξήσεων και για εξόφληση σε δόσεις 50%.

Η ρύθμιση θα ευνοήσει ιδιαίτερα περίπου 80.000 ασφαλισμένους που έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω αυξημένων χρεών στα ταμεία. Αυτοί οι ασφαλισμένοι θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη και, μέσα από μια μικρή μηνιαία παρακράτηση, να εξοφλήσουν την οφειλή τους.

 

* Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται η αιτιολόγηση των απολύσεων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Η μεγαλύτερη τομή που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο είναι η ρύθμιση για το αιτιολογημένο των απολύσεων. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας οι απολύσεις ήταν αναιτιολόγητες. Πράγμα που, όπως αντιλαμβάνεστε, άφηνε τεράστιο περιθώριο ασυδοσίας. Πλέον, η καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη θα πρέπει να δικαιολογείται από βάσιμο λόγο, που να αποδεικνύεται επαρκώς και να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά των εργαζομένων ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.

Σε περίπτωση απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να θεωρήσουν την απόλυση άκυρη και να συνεχίσουν να εργάζονται στον εργοδότη τους, ενώ συγχρόνως διατηρούν το δικαίωμα καταβολής όλων των μισθών τους (μισθοί υπερημερίας). Επίσης, έχουν δικαίωμα σε επαρκή αποζημίωση. Πρόκειται για μια ρύθμιση – τομή στην προστασία της εργασίας στη χώρα μας.

 

* Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται για τους εργαζόμενους διανομείς με δίκυκλο;

Με το ίδιο νομοσχέδιο, ξεκινάμε για πρώτη φορά να δημιουργούμε ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους διανομείς με δίκυκλο. Όπως κάναμε και με τους εργαζόμενους στις εργολαβίες, φέρνουμε στο προσκήνιο ακόμη μία ομάδα εργαζομένων οι οποίοι ήταν αόρατοι για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο την περίοδο της κρίσης αλλά και πριν από αυτήν.

Στα μέτρα που καταθέτουμε προς ψήφιση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 1) η υποχρέωση συντήρησης του οχήματος από τον εργοδότη αν αυτό είναι της ιδιοκτησίας του, 2) η υποχρέωση παροχής μέσων ατομικής προστασίας στον εργαζόμενο, 3) η καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος τουλάχιστον ίσης με το 15% του κατώτατου μισθού, αν το όχημα είναι ιδιοκτησίας του εργαζόμενου, 4) η υποχρεωτική εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων, ιδιοκτησίας είτε του εργοδότη είτε δικής τους, στο Π.Σ. Εργάνη. Με την τελευταία ρύθμιση θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μητρώο των δικύκλων που χρησιμοποιούν οι διανομείς και να διεξάγουμε αποτελεσματικότερους ελέγχους για την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου.

 

* Τι άλλο περιλαμβάνουν οι εργασιακές διατάξεις του νομοσχεδίου;

Για πρώτη φορά δίνουμε το δικαίωμα πρόσβασης των εργαζομένων στο Π.Σ. Εργάνη. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε εργαζόμενος πια θα μπορεί να δει εάν και υπό ποιο καθεστώς τον δηλώνει ο εργοδότης του. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης, για τις αποδοχές και τους όρους εργασίας τους. Αυτό αφενός θα επιτρέπει στους εργαζόμενους να καταγγέλλουν άμεσα παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στο ΣΕΠΕ, ενισχύοντας και την αποτελεσματικότητά του, αφετέρου θα αποτρέπει τους εργοδότες από το να μεταβάλουν μονομερώς ή να αποκρύπτουν βασικά στοιχεία της εργασιακής σχέσης, αφού θα ξέρουν πια ότι αυτά θα είναι αμέσως ελέγξιμα.

Επίσης, θεσπίζουμε μέτρα για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας και την προστασία των εργαζομένων από την κατάχρηση εκ μέρους των εργοδοτών της δυνατότητας για την επιβολή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Ξέρετε, είναι διαφορετικό να μην δηλωθεί ένα δεκάλεπτο μιας υπερωρίας ενός εργαζόμενου που κατά τα άλλα είναι δηλωμένος σε πλήρη απασχόληση και διαφορετικό να διαπιστώνεται ότι ένας εργαζόμενος που δηλώνεται για 4ωρη εργασία (ημιαπασχόληση) εργάζεται στην πραγματικότητα 8ωρο (πλήρη απασχόληση). Στη δεύτερη περίπτωση τα πρόστιμα οφείλουν να είναι πιο αυστηρά και αυτό θα νομοθετήσουμε. Παράλληλα, σε περίπτωση επιβολής μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, εάν ο εργοδότης δεν έχει τηρήσει την προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης της αλλαγής αυτής στην Επιθεώρηση Εργασίας, προβλέπουμε ότι θα τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του εργαζομένου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μισθολογικά και ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες στοχεύουν στον πυρήνα των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τις οποίες είμαστε σε θέση να προωθήσουμε αφενός διότι έχουμε καθημερινή επαφή με τους χώρους εργασίας, αφετέρου διότι έχουμε σαφή και αδιαπραγμάτευτη αξιακή τοποθέτηση.

 

* Ποιες είναι οι μεταβολές στο καθεστώς των συντάξεων χηρείας;

Οι παρεμβάσεις μας για τις συντάξεις χηρείας ικανοποιούν όλα τα αιτήματα των συζύγων θανόντων όπως μας έχουν τεθεί μέσα από τις πολλές συναντήσεις που κάναμε με τον σύλλογό τους. Μεταξύ άλλων, αυξάνουμε το ποσοστό της σύνταξης χηρείας από το 50% στο 70% της σύνταξης του θανόντος και καταργούμε τους ηλικιακούς περιορισμούς ώστε η σύνταξη χηρείας να χορηγείται για πάντα. Επίσης, τα παιδιά του θανόντος συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σύνταξη που τους αναλογεί μέχρι τα 24 έτη ανεξαρτήτως του αν σπουδάζουν, ενώ έχουν ασφαλιστική ικανότητα έως τα 35 έτη. Επιπλέον, μειώνουμε την ελάχιστη χρονική διάρκεια του γάμου προκειμένου να δικαιούται κανείς σύνταξη χηρείας, από τα πέντε έτη που ισχύει σήμερα, στα τρία. Πρόκειται για ρυθμίσεις που θα ανακουφίσουν ουσιωδώς την κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας που πλήττεται βαρύτατα από την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου.

 

* Για τους ασφαλισμένους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα τι αλλάζει;

Θεσπίζουμε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο θεμελίωσης συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ειδικότερα, επεκτείνουμε το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει ο εργαζόμενος να έχει συγκεκριμένα ένσημα στα Βαρέα και Ανθυγιεινά για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται ότι θα πρέπει ο εργαζόμενος να έχει 1.000 ένσημα τα τελευταία 13 χρόνια της εργασίας του. Με τη διάταξη επεκτείνουμε αυτό το χρονικό διάστημα στα τελευταία 17 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται εργαζόμενοι, όπως για παράδειγμα οι οικοδόμοι, που επλήγησαν από την κρίση με μακρές περιόδους ανεργίας να βγουν στη σύνταξη.

 

Ο κατώτατος μισθός πέρασε στην κοινωνία η κινδυνολογία διαψεύστηκε

* Βρισκόμαστε ήδη στον τρίτο μήνα εφαρμογής του νέου κατώτατου μισθού. Πώς έχουν αντιδράσει η αγορά και οι επιχειρήσεις;

Μία από τις κορυφαίες δεσμεύσεις της κυβέρνησής μας, η αύξηση του κατώτατου και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, έχει γίνει πράξη από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Η κινδυνολογία της αντιπολίτευσης και των φιλικών της μέσων ενημέρωσης ότι η αύξηση θα συνοδευτεί από κύμα απολύσεων διαψεύστηκε παταγωδώς.

Τον Φεβρουάριο, που έγινε η αύξηση, είχαμε την καλύτερη επίδοση για τον συγκεκριμένο μήνα από το 2001 με περίπου 28.000 νέες θέσεις εργασίας και τον Μάρτιο τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από το 2001 με περισσότερες από 43.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι μπορούμε να έχουμε μια αγορά εργασίας όπου και νέες θέσεις να δημιουργούνται και οι μισθοί να βελτιώνονται.

Επίσης, οι επιχειρήσεις στη συντριπτική τους πλειονότητα έχουν συμμορφωθεί στον νέο αυξημένο μισθό όπως δείχνουν οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της αύξησης και παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται.

 

* Πρόσφατα ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν πρόκειται να πάει σε “ευκαιριακές παροχές” σε συνταξιούχους ή άλλες ευπαθείς κατηγορίες, αλλά σε μόνιμες θετικές παρεμβάσεις. Αυτές θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο της νέας κυβερνητικής τετραετίας ή θα δρομολογηθούν νωρίτερα;

Έχουμε αποδείξει ότι όσο δημοσιονομικό περιθώριο εξασφαλίζουμε το διαθέτουμε άμεσα για τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων και των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.

Κάθε θετική επίδοση της οικονομίας αντανακλάται αμέσως σε μέτρα υπέρ των πολλών και σ’ αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Στόχος μας είναι η διαρκής και μόνιμη αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των συνταξιούχων.

Σας θυμίζω την ακύρωση της μείωσης των συντάξεων και την αύξηση για 620.000 συνταξιούχους που θα συνεχιστεί σε βάθος πενταετίας. Αυτή η αύξηση στις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων προκύπτει μέσα από διαρθρωτικού χαρακτήρα αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και έχει μόνιμο χαρακτήρα. Σας θυμίζω, επίσης, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, τη θέσπιση του ΚΕΑ, τα αυξημένα οικογενειακά επιδόματα, την επιδότηση ενοικίου και στεγαστικού δανείου, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Όλα αυτά τα θετικά κοινωνικά μέτρα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε όχι ευκαιριακά και για προεκλογικά οφέλη, αλλά διότι η βελτίωση της ζωής των πολλών βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας και την επικαθορίζει εξ ολοκλήρου.

 

* Είμαστε λίγο μετά την εκκίνηση του σχήματος της Προοδευτικής Συμμαχίας. Εκτιμάτε ότι μπορεί να αποτελέσει πόλο συσπείρωσης, αλλά και ενεργοποίησης των ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων και ποιες ανακατατάξεις μπορεί να επιφέρει στο πολιτικό σκηνικό;

Η Προοδευτική Συμμαχία είναι ήδη αποτέλεσμα ανακατατάξεων του πολιτικού σκηνικού. Προοδευτικών δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, δυνάμεων που απεγκλωβίστηκαν από το ΚΙΝ.ΑΛΛ. μετά την απόλυτη και πλήρη σύμπλευσή του με τη Ν.Δ., δυνάμεων που βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τον μόνο ισχυρό πόλο ενάντια στην άνοδο της Ακροδεξιάς.

Κατά την άποψή μου, η περαιτέρω ενεργοποίηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων προϋποθέτει τη σαφή τοποθέτηση όλων απέναντι στα δύο ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια που έχουν ξεδιπλωθεί για την επόμενη μέρα. Απαιτεί, δηλαδή, ξεκάθαρες θέσεις στα κεντρικά ζητήματα της οικονομίας, της εργασίας και του κοινωνικού κράτους.

 

* Πού πιστεύετε ότι θα κριθούν οι επερχόμενες διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις; Ποιο θεωρείτε ότι είναι το ισχυρό όπλο του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Ν.Δ.;

Η υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειονότητα το 2015, δηλαδή η οριστική έξοδος από τα Μνημόνια, η ανάκαμψη της οικονομίας, η ενίσχυση του εισοδήματος και της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων και η προστασία των πλέον ευάλωτων, είναι το όπλο μας στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορεί να μην έχουμε μαζί μας τα μεγάλα εκδοτικά συμφέροντα, τους τίτλους των εφημερίδων, κουβαλάμε όμως ένα συγκεκριμένο και με σαφές ταξικό πρόσημο έργο, το οποίο μας δένει με την κοινωνία.

Δεν είναι όμως μόνο τα πεπραγμένα, αλλά και το σχέδιο για την επόμενη μέρα που θα παίξει ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις. Κι εκεί θα συγκρουστούν δύο απολύτως διακριτά πολιτικά σχέδια. Αυτό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει οι εργαζόμενοι και η μεγάλη κοινωνική πλειονότητα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή και οι πολιτικές να καθορίζονται από τις δικές τους ανάγκες. Και αυτό της Ν.Δ., που θέλει τους πολλούς στο περιθώριο και τις πολιτικές να καθορίζονται από τα συμφέροντα της οικονομικής ελίτ.

Πηγή: Η Αυγή